Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Eigersund

Nybygg av næring på Eigestad
Totalareal på området er ca 200 mål. Byggestart er avhengig bygging av kryss og veibru på E39.
Nybygg av eneboliger på Ramsland, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 27 eneboliger i området 8 eneboliger blir utført i trinn 1.
Etablering av ny gravlund i Egersund
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av leiligheter i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Utfomning av gravlund i Hestnes
T Holand Maskin AS er entreprenøren som utført grunnarbeidene på gravlunden.
Etablering av kryss i Egersund
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Renovering av kirkestue i Helland, Eigersund kommune
Oppføring av Helleland Kirkestue med rivning av eksisterende bårehus og oppføring av nytt felles bygg på samme tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: