Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Oslo fylke

Oslo (379)
Nybygg av forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
Prosjektnummer: 1004501 Passivhus. Humlehotell. BREEAM Excellent. Om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget. 6-9 etasjer. Gnr/bnr: 42/1, 114, 44/205. Byggeprosjektkostnad er 5,7 milliarder og kostnad for utstyr er 1,1 milliarder. Kalkstabilisering: Svenska Dmixab AB.
Nybygg av nasjonalmuseum på Vestbanetomten i bydel Frogner, Oslo
Museet foreslås oppført med to høyde etasjer nærmest Aker Brygge og sjøen, tre høyde etasjer bak vestbanebygningene og ellers fem etasjer. Betongpumpebiler fra T. O. Bull Betongpumping AS. Oec Consulting AS er valgt som kontraktsrådgiver, prosjektleder for prosjektering og prosjektleder med opsjon for prosessen for fasene detaljprosjektering og bygging. Leverandør av magasininnredning (K603); Forster Metallbau Gesellschaft m.b.h, Østerreich. Dører (K209): Rapp Bomek AS. Montre (K602): Goppion. Lås og beslag: Certego AS. Alabasthallen (entreprise K208) er det store utstillingsrommet på toppen av det nye museet som skal huse skiftende utstillinger. Entreprenør er Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GMBh. Alabasthallen har resirkulerte glass som materiale, er på 2.400 kvadratmeter og har en høyde på cirka ni meter. Skiferkontrakten er tildelt Oppdal Sten AS og Hofmann Naturstein. Prosjektledelse: Statsbygg med bistand fra Oec Consulting AS, LYSAKER. Byggeleder rigg: EH Consult, Hvalstad. Inertluftanlegg; Hypoxic Technologies AS, Verdal. Entreprenør for rigg: Karlsen Nordsteh Entreprenør AS, SKYTTA. Gasslokkeanlegg: Nortronik AS. Glasstak, solavskjerming, dører/vinduer; Sommer AG fra Tyskland. Hellelegging på tak (naturstein); Steen & Lund AS. Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Sjøvannsledning fra kaikant med total lengde på ca 430 m. Ledningen skal legges under brygga 220 m og videre ut i fjorden 210 m. Xella - levering av innbruddssikker vegger. Belysning - Zumtobel.
Nybygg av museum mm. på Bjørvika i Oslo
Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Sikkerhetsdører; MilSec, omfatter levering og montering av dører og porter med krav til sikkerhet og brannmotstand. Leverandør av varme- og kjøleenergi; Hafslund Varme AS. Betongelement (betongtrapp); Block Berge Bygg AS, John Kåre Gabrielsen. Fremdrift. Grunnarbeider: 201510, råbygg: 201610, heis & rulletrapper: 201703, fasade: 201706, sikkerhetsanlegg: 201803, innvendigt arbeider: 201709, el & tele: 201702, rør & luft: 201710, utomhus: 201901. Leie av rigg: Utleiecompagniet AS. Entreprise råbygg/betong: Veidekke Entreprenør AS. Entreprise M004; Skandinaviska Glassystem AB. Ståltrapper; Lonbakken Mekaniske Verksted AS. Belysningsutstyr: SML Lighting AS.
Nybygg av boliger på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
FO-tomten. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med a-lab. Boligbygg for 240 boliger i 4-8 etasjer. I 1.etasje i boligbyggene langs gaten og torget foreslås mindre forretning, treningssenter, kafé.
Riving av kontor og nybygg av hotell, kontor og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent. Lørenfaret 1 A og B. 224 hotellrom.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Tillat BRA felt B8a 24000 m2. Tillat BRA felt B8b 23000 m2. 80% skal vare boliger. Felt B8b; MAD AS. Hele kjelleren, plan 1 og all utomhus og infrastruktur skal detaljprosjekteres av Erichsen & Horgen AS. Gnr/bnr: 234/11 mfl. Spunting: Fundamentering AS (FAS).
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Storo i bydel Sagene, Oslo
9-11 etasjer. Etappevis utbygging. 16.000 m2 næring.
Nybygg til boliger, næring og flerbrukshall mm på Fonteneplassen i bydel Frogner, Oslo
Boliger i 7 til 14 etasjer. Flerbrukshall er planlagt under Fonteneplassen. Byggherrebedrift eies 50% av Veidekke Eiendom AS og 50% av OBOS Nye Hjem AS.
Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo
Ferdigstilt ultimo 4. kvartal 2020. BREEAM Excellent.
Nybygg til boliger og næring i bydel Frogner, Oslo
Byggherrebedrift eies 50% av Veidekke Eiendom AS og 50% av OBOS Nye Hjem AS.
Videre utbygging av Tullinkvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
BREEAM-NOR klasse Excellent og energiklasse A. Universitetsgata 7-9. Gnr/bnr: 209/368, 388.
Nybygg av kontor mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
17.000 m2 BRA over mark og 5.000 m2 BRA under mark.
Nybygg av boliger på Tiedemannsbyen, felt B i Gamle Oslo bydel, Oslo
Leieavtale på eksisterende bygg løper ut i 2020. Ensjøveien 10-12.
Nybygg av leiligheter på Ensjø i bydel Gamle Oslo
4-8 etasjer. Eksisterende bygg skal rives (BRA 11675 m2).
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjerke, Oslo
5-11 etasjer. Næring i 1 etasje. Gnr/bnr: 84/192, 193.
Riving og på-, til-og nybygg av hotell, handel, kontor og leiligheter mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Delområde 1; påbygg av hotell i 2 etasjer, 110 rom i 3990 m2. Delområde 2; handel og kontor (riving, påbygg, tilbygg). Delområde 3; forretning/leilighetshotell/studentboliger, 1 nytt bygg i 8 etasjer og 4200-5000 m2. Gnr/bnr: 48/326, 327, 328, 44.
Om, på-og nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Bygg oppføres av gjenbrukte materialer. 1-2 etasjer påbygg på Nydalsveien 36. Nybygg av Nydalsveien 38, 7414 m2.
Nybygg av leiligheter på Ensjø i bydel Gamle Oslo
25795 m2 eksklusive parkeringskjeller. 6-7 etasjer. Gnr/bnr: 129/1, 81, 87.
Nybygg av boliger, forretning og hotell mm i bydel Grorud, Oslo
12000-14000 m2. Gnr/bnr: 94/348, 351, 377, 378, 4, 60.
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m². Bruksareal næring BRA= 260.725 m². Gnr/Bnr: 122/180, 314, 407, 421.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo, trinn 1
Gnr/bnr: 77/1, 56. Sandakerveien 100B-C. 9-10 etasjer. Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget for hele prosjektet. Norsk Sanerings Service AS river verksted/smie. Anlegging av snuplass og sanering av avløpsledninger utføres av JK Maskin AS. Stikking: Solli & Hoff Oppmåling AS. Prefabrikkerte trapper (betong), svalganger og balkonger; Con-Form AS. Solskjerming: Solskjermingsgruppen AS. Rekkverk: Consolvo Nybygg AS.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsarealer i U2, U1 og 1 etasje med treningssenter, kontor og butikker mm. (Totalt 3530 m2 BRA). Samarbeidsprosjekt mellom Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Grünerløkka, Oslo
Hovinveien 4, 6 og 10. Lille Tøyen sykehjem rives. Demenslandsby. OPS-prosjekt. 130 beboere. 2-3 etasjer. BREEAM Excellent. Gnr/bnr: 128/163, 128/9.
Nybygg av kontor og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Parallelloppdrag Haslevollen. Gnr/Bnr: 127/2, 9.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b. Gnr/bnr: 234/11 mfl.
Etablering av anlegg for energiforsyning i forbindelse med regjeringskvartalet i Oslo
Gnr/Bnr: 207/1, 414, 425. Energiforsyning omfatter arbeider for adkomsttunnel fra Akershusstranda, berghall med pumpestasjon, tekniske anlegg og rørinstallasjoner samt rørtrase mellom pumpestasjon og nytt regjeringskvartal.
Riving-og nybygg av kjøpesenter og parkeringshus mm i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
BREEAM Very good. Bærekonstruksjon = prefab stål og betongelementer.
Nybygg av flerbolighus/næring på Hauketo, Søndre Nordstrand
Ca. 19 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av bolig/næring. Omfang og utforming er foreløpig ukjent.
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Østensjø, Oslo
128 stk beboere. 7 etasjer og kjeller. BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
BREEAM klassifiseringen «Very Good». To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene. Hotellet vil ha 217 rom.
Etablering av boliger og noe næring i bydel Gründerløkka, Oslo, etappe 1
Hele parkeringskjelleren for Jordankvartalet. Totalt 388 stk leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og næring med parkeringskjeller i bydel Nordstrand, Oslo
Libakkveien 9-11. Planlegges 2 stk boligblokk (ca 107 stk leiligheter) i 4-5 etasjer eksklusive toppetasje og næringslokaler. Gnr/bnr: 149/502 og 592. Sandstuveien 54, 56, 58.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
Omregulering fra næring til boliger. Ca 120 stk boenheter fordelt på 6 lameller, 5-9 etasjer. Parkering i de to nederste etasjene.
Nybygg av boliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Ordinære boliger i 3-7 etasjer. Seniorboliger i 3 etasjer. 4-avdelings barnehage på 928 m2.
Ny- og ombygg av studentboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Oppføring av tre blokker for studentboliger og ombygging av to eksisterende bygninger til studentboliger. Et basebygg på 5 etasjer og tre tårnbygg på 12, 14 og 11 etasjer.
Nybygg av barne-og ungdomskole og ombygging av Heidenreichbygget i bydel Sagene, Oslo
Plass til 810 elever. Ny B2U4 skole på Voldsløkka. Ferdigstillelse til skoelstart 2022.
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Alna, Oslo
Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM NOR med karakter Excellent. Totalentreprisekostnad 440 mnok. Geobrønner: Rototec AS. Solcelleanlegg: Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS, Ulrik Rør.
Riving-og nybygg av leiligheter mm i bydel Grünerløkka, Oslo
7-9 etasjer. Eventuelt en idrettshall under mark.
Ombygg- og nybygg av leiligheter på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Ombygging av 2-3 stk bygg, høyeste bygg er 10 etasjer. Nybygg av 2-3 stk bygg i 7 etasjer.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall ved Frysja i Oslo
Nordre Aker Eiendom AS er grunneier. 3-4 etasjer. Ferdigstilles innen 2021.
Nybygg av leiligeter og næring i Gamle Oslo
Høyde fra 4-6 etasjer i lamellbebyggelse. Punkthus i 7 etasjer.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
Totalt 883 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 52-64 mfl. 6-8 etasjer. Næringslokale i 1.etasje ut mot torget.
Nybygg av leiligheter og barnehage ved Malerhaugveien i bydel Gamle Oslo
Ekisterende industri/kontorsbygg på 2 etasjer og loftetasje skal rives for legge til rette for to boligblokk. Maksimalt etasjeantall på 5 etasjer med inntrukket 6 etasje og et tårn i en av blokkene på 8 etasjer. 6650 kvadratmeter BRA bolig pluss barnehage beregnet for fire avdelinger.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Nordstrand, Oslo
Omsorgsbygg vil samarbeide med Sintef og leverandører av solcelleløsninger for å redusere klimabelastningen. Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM-NOR «very good». Gnr/bnr 149/1, 986
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
4-6 etasjer. 1-2 plan under mark. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 62 og 68.
Nybygg av leiligheter og barnehage i bydel Gamle Oslo
36 p-plasser, 4-avdelings barnehage. 8.450m2 BRA boligarealer og 3.200m2 BRA kjeller/boder og barnehagearealer. Byggekostnad eks mva 235 mill. kr.
Nybygg av barne-og ungdomsskole i bydel Frogner, Oslo
690 elever. Gymsal under terreng.
Nybygg av leiligheter og ombygging av eksisterende bygg i Gamle Oslo
Arnljot Gellines vei 35 og 41. Totalt BRA ca 7000 m2. Ombygg av eksisterende bebyggelse (bygg C og D) fra industri til næring, ca 2000 m2 BRA. 80-90 leiligheter. 5 og 12 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Nybygg av boliger og tjenesteyting i bydel Alna, Oslo trinn 1
80-90 stk leiligheter. 5-7 etasjer. Felles parkeringskjeller for Bygg A, B og C.
Nybygg av næringsbygg, kontor, forretning og parkeringskjeller på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsbygg, kontor med forretning i plan 1 og parkering i underetasje.
Nybygg av leiligheter på Mustad nord/Lilleaker vest i bydel Ullern, Oslo, felt B3
Carl Lundgrens vei 5, Sponhoggveien 2. 5-7 etasjer. Totalt 300 boliger på Mustad nordområde, felt B2 og B3. Gnr/bnr 10/128, 27, 372, 555, 620 m fl
Nybygg samt rehabilitering av videregående skole i bydel Gamle Oslo
Bygg E er ett nybygg på ca 4 etasjer i tillegg 1 underetasje på ca 10.120 m2 BTA. Bygg D er en totalrehabilitering på ca 7617 m2 BTA, på 5 etasjer samt en kjelleretasje. Energiklasse B.
Nybygg av boliger i bydel Alna, Oslo
3-8 etasjer. 558 m2 med næring.
Nybygg av kontor i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 9/5, 9/539, 9/542, 9/543, 9/544, 9/545, 9/546, 9/548.
Nybygg av studentboliger i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ca 180-270 stk hybler. 11 hovedetasjer og to inntrukkede toppetasjer.
Nybygg- og påbygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Det foreslås tilbygg og påbygg på de fire eksisterende blokkene innenfor planområdet. I tillegg foreslås 3 mindre paviljongbygg ved Stavangergata 23 og 25, Sarpsborggata 2 og Holmestrandgata 4. Gnr/bnr: 222/54, 55, 56, 161.
Nybygg av flerbolighus på Etterstad i Oslo, trinn 2
2 stk blokker med 99 stk leiligheter er bygget i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus, bydel Grünerløkka, del 5
6.8 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd. Gnr/bnr: 124/75, 76, 77, 94, 95. Lørenvangen 19-21 og 54.
Nybygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
7 etasjer og en tilbaketrukket 8 etasje.
Nybygg av boligblokk og matbutikk i bydel Grorud, Oslo
Ammerudveien 19-25. Hus 1: 4 etasjer. Hus 2: 5 etasjer + 2 underetasjer.
Nybygg av boliger på Grønland i bydel Grünerløkka, Oslo
Forretning/næring i 1 etasje, 114 m2. Forbygningen i Brugata 3C ønskes totalrehabilitert, en loftsutbygging i tråd med loftsveilederen. Gnr/bnr 208/68, 69, 70
Nybygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
To nye boligblokk med 49 stk leiligheter i 4-6 etasjer og 6 etasjer. Eksisterende bygg K, L, M, S, T og U samt kjellerhallene X skal rives.
Ny- og ombygg av leiligheter m.m på Bernt Ankers gate, St. Hanshaugen
Riving av to bygg, ombygg av 3 bygg. To forretningslokaler i 1 etasje. Bernt Ankers gate 6, Calmeyers gate 6 og Torggata 21-23. 1,5-2 års byggetid. Gnr/bnr: 208/50, 87.
Nybygg av kontorbygg i bydel Gamle Oslo
Samlokalisere IK Gruppens virksomhet i mellom 2000-3000 kvm i det nye bygget. Felles parkeringskjeller med Brynsveien 16-18 (utvidelse). Spunting: Entreprenørservice, kontaktperson: Dag Haug.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: