Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Oppland fylke

Dovre (3)
Etnedal (2)
Gausdal (13)
Gjøvik (49)
Gran (22)
Jevnaker (2)
Lesja (4)
Lom (1)
Lunner (25)
Nord-Fron (7)
Ringebu (12)
Sel (3)
Skjåk (1)
Sør-Fron (4)
Vang (9)
Vågå (2)
Øyer (5)
Nybygg av boliger, forretning og kontor ved Skysstasjonen i Lillehammer
Ca 250 stk leiligheter, 20000 m2 kontor og 20000 m2 butikk. Gnr/bnr:200/1829, 1878, 201/2.
Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Rassikring på E16 Kvamskleiva i Vang
Ca. 5 km. Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 300 boenheter i området.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av sykehjem i Hov
Det nye senteret vil inneholde 48 institusjonsplasser og 42 omsorgsboliger. Parkeringskjeller for ca. 45 biler. ITB: Sweco, Lås og beslag: Dorma Kaba.
Utvidelse av næringsarealer i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 70/5, 34, 71/15.
Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Gran, trinn 2 mfl
Fire blokk med leiligheter og seks småhus. Gnr/bnr: 262/8, 84.
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boliger i Kapp
Gnr/bnr: 99/10, 18, 70 mfl.
Nybygg av leiligheter og kontor i Gran, trinn 1
Et blokk med leiligheter, et småhus og et kontorsbygg (2380 m2). Gnr/bnr: 262/8, 84.
Nybygg av helsetun i Heggenes
18 omsorgsleiligheter og 36 institusjonsplasser. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av hytter på Høgsvea i Øyer
60-80 stk hytter. Gnr/bnr: 130/1, 130/3, 131/1, 132/1, 135/3, 140/1, 141/1, 140/3.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse og småbåtshavn m.m. i Gjøvik
Etasjer 2-3. Gnr/bnr: 57/1, 11, 29 og 55, og del av 0/0.
Nybygg av næring i Lillehammer
VVA er utført. Ca. 4000-6000 m2. Ca. 12,8 daa.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Etablering av boliger på tomt for gamle Myra barnehage i Gausdal
Gnr/bnr: 213/1, 213/80, 213/59, 213/43, 213/45 og 213/47.
Nybygg av omsorgsboliger i Aurdal
12-16 byggemåneder.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr: 67/742, 744 mfl.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 3
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av boliger i Gran
50-100 boenheter.
Nybygg av økolandsby på Jaren, trinn 1
Totalt 150-170 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 4
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 5
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av forretningsbygg og flerbolighus i Leira
Dette skal bygges over Ekjøp forretningsbygg. Totalt skal det bygges 1 etasje med butikksareal og 1 etasje med leiligheter.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av boliger på Torke
70-80 enheter. Gjennomførelesetid: 3-5 år.
Nybygg av hytter på Beitostølen i Øystre Slidre
Mellom Garlivegen og parkeringsplassen på Garli.
Nybygg av hytter på Løkenkollen i Lunner
20-25 hytter. Gnr/bnr: 64/171, 64/15, 64/26, 64/155 og 64/102.
Oppgradering av driftsbanegård ved Jaren stasjon
I handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Nybygg av eneboliger i Vinstra
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 5
Gnr/bnr: 299/1, 150/1, 149/1 og 149/4.
Nybygg av boliger på Roa i Lunner
Frittliggende småhusbebyggelse. 11 mål.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Forset
Totalt 2 tomter for konsentrert bebyggelse og 10 stk eneboligtomter/tommansboligtomter. 2 tomter for flermannsboliger.
Nybygg av dagligvareforretning og parkering på Kapp (Bakke) i Østre Toten
1400-1500 kvm. Antall etasjer ikke fastsatt. Mjøsvegen/Fabrikkvegen. 50 stk parkeringsplasser.
Nybygg av barnehage i Søndre Land kommune
Totalt 96 plasser fordelt på 4 avdelinger.
E16 Tveit bru i Vang, rehabilitering
Det skal etableres en interimsveg med tilhørende bru over elva oppstrøms. Interimsbru på ca. 50 meter. Eksisterende bru rives. Det bygges ny trebru med lengde ca. 50 meter på samme sted som i dag.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 200 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: