Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vågan

Riving av kjølelager og nybygg av hotell i Svolvær
250 hotellrom. 6-7 etasjer. 14-16 byggemåneder.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av leiligheter og næring i Vågan
Parkeringskjeller. Næring i 1. etasje.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 2
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Nybygg av leiligheter og forretning i Kabelvåg havn
3-6 etasjer. 15-17 byggemåneder.
Nybygg av rorbuenheter, kai mm i Henningsvær
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Utbygging av avløpssystem rundt Garsosen i Svolvær
Det skal bygges ca. 1100 m selvfallsledning for spillvann, ca. 2740 m avløpspumpeledning i sjø, ca. 400 m avløpspumpeledning på land og 6 stk. avløpspumpestasjoner med overløp til Garsosen. Det skal i tillegg bygges ca. 750 m ny vannledning og 600 m ny overvannsledning, hovedsakelig i samme grøft som avløp. Opsjon på trasè 8-11.
Ny døgnhvileplass i Bjerkvik-Svolvær-(Leknes)
Antall plasser er ikke avklart.
Ny utslippsledning i Storøyvalen i Svolvær sentrum
685 meter med ny utslippsledning, DN800 mm PE 100 SDR 17, hvorav 670 m ligger i sjø og ca 15 m på land. Ventilkum. Overløpskum. By-pass-ledning. Nødoverløpsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: