Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sortland

Nybygg av næringsbygg Sortland
100 mål. Ca. 20.000 m2.
Nybygg av hotell ved kulturfabrikken på Sortland
Holmøy Holding sammen med selskapet Nordic Eiendom har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom. 80 parkeringsplasser.
Nybygg av raudåtefabrikk på Holmen industriområde i Sortland
Fabrikken vil ha en kapasitet på 7000 tonn råstoff. Fabrikken skal produserer Omega-3-olje av raudåte.
Nybygg av demensboliger i Sortland kommune, trinn 1
Sortland kommune har planlagt å bygge totalt 54 institusjonsplasser til demente, 30 av disse i første byggetrinn. Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger på Kjerringnes
10 eneboligtomter og 4 blokker à 4 leiligheter.
Etablering av sorteringsmaskin i Sortland
Reno-Vest Produksjon AS skal kjøpe inn én sorteringsmaskinen med sorteringsklype for avfallshåndtering. Maskinen skal brukes til sortering av restavfall og lasting av biler, samt håndtering av alle andre avfallstyper. Maskinen skal også være utstyrt med en stor sorteringsklyp. Maskinen må egne seg godt til alle bruksområder på et avfallsanlegg. Sorteringsmaskinen må oppfylle alle myndighetskrav og andre godkjenninger slik at den kan tas i bruk ved overlevering.
Nybyg av bru på Fv 822 i Sortland
Et-spenns platebru i forspent betong. Også erosjonssikring av elv oppstrøms.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: