Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Rana

Nybygg av transformatorstasjon i Rana
Trafostasjon 65-70 m2. Kontrollbygg 65 m2. Trafostasjon for flere kraftverk i Langvatnområdet.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 641, 874.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Mo i Rana
Infrastruktur for ca 60 boenheter.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9B - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Etablering og utvidelse av park i Mo i Rana
Totalkostnad for Nordlandsparken: 14 mnok.
Nybygg av busslomme ved E6 i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021. Større busslomme (”kiss and ride”) planlegges ved E6 med stopp også for privatbiler. Dette av hensyn til skolelever i byen og ansatte i Industriparken og Gulbygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: