Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Fauske

Nybygg av forretningsbygg og kontor mm i Fauske
Deler av infrastrukturen vil opparbeides av kommunen.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold. Utvendige arealer bestående av asfalt er på ca. 9855 kvm, grøntarealer 3027 kvm.
Etablering av boliger og næring i Fauske
Gnr/bnr: 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.
Etablering av infrastruktur for kontorbygg m.m i Fauske
Infrastruktur for det nye tekniske driftsbygget/blåsbygget.
Utbygging av strøm for hytter i Sulitjelma
Utbyggingen ønskes gjennomført sommeren 2019 med oppstart i slutten av juni og ferdigstillelse i september / oktober 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: