Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Dønna

Nybygg av eneboliger på Solfjellsjøen Dønna
I BF 1,2 og 3, eneboliger 11,8 da 12 tomter.
Nybygg av eneboliger på Solfjellsjøen Dønna
BK 2,7 daa rekkehus og kjedet eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: