Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Beiarn

Nybygg av skianlegg på Leiråmo i Beiarn
Ca. 152 daa. Godkjent detaljregulering. Ca. 3 km vei. Gnr/bnr 31/1, 6, 7, 0/1 og 71/6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: