Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Andøy

Nybygg av oppskytingbase for små satellitter på Andøya
Den første oppskytningsbasen i Europa.
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 1
Landsbasert anlegg for lakselus. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Etablering av nytt vannverk på Andøya
Del 1: 4 km va-ledning. Del 2: 10 km va-ledning.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Bleik
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 36 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: