Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vanylven

Ny vannledning fra Sandnes til Koparnes i Vanylven
Arbeidet omfattar blant anna: Rydding av vegetasjon. Opparbeiding av leidningsgrøft, lengde 2794m. Graving i kommunal veg, 514m. Kryssing under kommunal veg med leidningsgrøft, 4 stk. Kryssing under private/ jordbruks vegar med leidningsgrøft, 5 stk. Kryssing under bekker og elv med leidningsgrøft, 7 stk. Montering og nedsetting av vasskummar, 12 stk. Sprengingsarbeid i grøft må medreknast. Tilstellingsarbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: