Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Ålesund

Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Etablering av infrastruktur for Åsegardane boligfelt i Ålesund
Området består av seks reguleringsplaner: Ytre Åse. Kolbeingarden. Ludvikmarka sør. B1 og B2 (gnr.50 og bnr.1). Ludvikmarka nord. Kristoffergarden.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1498, 1528, 1529 mfl.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Flisnes, Ålesund
Ca. 120 enheter, småhus, lavblokker, rekkehus mm.
Nytt fortau ved Myrlandsvegen i Blindheim, del 1
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nytt fortau ved Ytre Hessen (fra skolen) i Hessøy
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Ny gangvei i Ålesund
Ca. 2,5 km.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Ellingsøy
Infrastruktur for ca. 55 enheter. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: