Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (4)
Averøy (3)
Eide (2)
Fræna (15)
Giske (7)
Gjemnes (1)
Halsa (6)
Haram (15)
Hareid (5)
Herøy (3)
Midsund (4)
Molde (22)
Nesset (4)
Norddal (0)
Rauma (10)
Rindal (2)
Sande (2)
Sandøy (4)
Skodje (6)
Smøla (1)
Stordal (0)
Stranda (6)
Sula (4)
Sunndal (4)
Surnadal (1)
Sykkylven (2)
Tingvoll (5)
Ulstein (0)
Vanylven (2)
Vestnes (9)
Volda (7)
Ålesund (45)
Ørskog (11)
Ørsta (19)
Ny Fv 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Fjørtofta/Harøya inkl Lepsøybrua
Prosjektet omfatter: Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleiet til sjøfylling mot Lauka og Hestøya. Laukebrua, en 110 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka. Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru i Hamnaskjersundet. Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter. Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter. Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter. Burbergtunnelen, en miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter. Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter. Ny vei over Fjørtofta.
Ny E39 Vik-Julbøen (Romsdalsfjorden), del Møreaksen, Gossen-Otrøya
Julsundet er det om lag 15 kilometer lange sundet mellom Molde, Aukra og Fræna kommuner på fastlandet på Romsdalshalvøya og øyene Otrøya i Midsund kommune og Gossa i Aukra kommune i Romsdal i Møre og Romsdal.
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
Ca. hovudmengder: Vegetasjonsdekke og jordmasser fra Korsmyra til lager/depot: 31 400 m3. Vegetasjonsdekke og jordmasser fra Indreeide til lager/depot: 20 000 m3. Sprengning Korsmyra: 37 000 m3. Sprengning Indreeide: 7 700 m3. Rensk og bolting og «Sognemur» i begge forskjæringene. Masseflytting sprengt stein fra begge forskjæringene til linjen/lager/depot: 41 000 m3.
Nybygg av fjellhaller for avfallsdeponi i Rausand
Avfallsdeponi for farlig avfall i fjellhaller.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Molde
5 blokker med 140 stk leiligheter i 5-7 etasjer og 3 stk rekkehus i 2 etasjer med 18 stk leiligheter. Gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/ 112 og 32/ 1
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av kulturhus og basseng i Aukra
Opsjon: Boblebad og bassengheis. Riving av eksisterende forsamlingshus på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av hytter, leiligheter mm i Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik IL, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu klubb og Klatreklubben Ålesund.
Tilknytningsveg, Julsundet-Moldetunnelen-Bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Nybygg av boliger i Eidsvåg i Romsdal
Tomtene skal ut for salg når reguleringsplanen er vedtatt. Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Antatt byggestart. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Kostnad er ukjent. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12
Nybygg av boliger i Kristiansund
Gnr/bnr: 139/1,138/17,138/58 og 138/125.
Nybygg av boliger i herøy
Eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger.
Nybygg av høyskolebygg på Campus i Volda
Peab K. Nordang samarbeider med LINK arkitektur, HS Bygg med HLM arkitektur, Veidekke med arkitektgruppen Lille Frøen og HENT med MAD arkitekter og Oslo Works.
Nybygg av helsesenter, omsorgsboliger m.m. i Nesset
16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling.
Nybygg av gang-og sykkelvei mm i Molde
3,5 km. Bredde; 3 meter sykkelvei og 2,5 meter gangvei skilt med lav kantstein. Tilrettelegging av vei. Etappevis utbygging.
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund sentrum
Storledbakken 3 og Parkgata 22.
Nybygg av hotell ved Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
7 område for konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Selges til selvbyggere og utbyggere. Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av boliger og naust i Stranda
Tilhørende nestområde er også regulert. Mulig for utbygging av havn.
Nybygg av flerbolighus på Eide
12-15 måneders byggetid.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
Totalt 26-30 boliger på feltet. 60 % selges til selvbyggere og 40 % til utbyggere.
Nybygg av rekkehus i Kristiansund
Byggeklare tomter. BK 1: 16 stk rekkehus. BK 2: 12 stk rekkehus.
Nytt kryss med undergang ved Fv 60 Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Sykkelfelt, Klipra Borgundvegen og sentrum
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Nybygg av boliger i Åndalsnes
Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av infrastruktur for Åsegardane boligfelt i Ålesund
Området består av seks reguleringsplaner: Ytre Åse. Kolbeingarden. Ludvikmarka sør. B1 og B2 (gnr.50 og bnr.1). Ludvikmarka nord. Kristoffergarden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: