Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Vaksdal

Skredvoll på Fv 344 Langeskredo/Gullbrå i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 90m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: