Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Radøy

Nybygg av eneboliger i Manger, trinn 2
Byggeklare tomter. Totalt består Manger boligområde av 127 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, trinn 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Riving og nybygg av omsorgsboliger i Radøy
Prestmarkvegen 3-5. Riving av eksisterende omsorgsboliger og nybygg på samme "fotavtrykk" med oppføring av 5 omsorgsboliger, ett vaktrom og boder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: