Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Meland

Nybygg av boliger, næring og hotell på Flatøy
Planen omfatter cirka 3000 boliger, 100 000 kvm næringsareal og tilbud som nærsenter, skole, barnehage og idrettsanlegg m.m.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Nybygg av VA-ledning i Litlebergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av VA-ledning på Vollo, Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: