Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Meland

Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Utbygging av bredbånd i Meland
Områder: Ryland-Fløksand, Bjørndalen, Åsebø, Mjåtveit. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Etablering av bomstasjoner i Nordhordlandspakken
ÅDT 2500. Samme kontrakt for • Stasjon 1: Avramping E39 Flatøy • Stasjon 2: Påramping E39 Flatøy • Stasjon 3: E39 Flatøy • Stasjon 4: E39 Mundalsberg • Stasjon 5: Fv57 Isdalstø • Stasjon 6: FV565 Radøy

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: