Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lindås

Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av verksted og lager mm på Mongstad
For strømlinjeformet vedlikehold av brønnkontrollutstyr, ivaretakelse av nye kontrakter og leietakere, samt til lagring, vedlikehold og testing av Ultra Deepwater Blowout Preventers (BOP).
Nybygg av boliger i Lindås, trinn 1
Totalt 79 daa og ca 170 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter i Lindås, trinn 2
Totalt 79 daa og ca 170 boenheter på området.
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Nybygg av leiligheter i Lindås
Tomtene er opparbeided med VVA-anlegg.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 10 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Etablering av sigevannsanlegg med ledningsanlegg på land og i sjø i Lindås
Bygging av sigevannsanlegg med leidningsanlegg på land og i sjø, tilkomstveg, ca. 450 m. Arbeida omfattar såleis m.a masseflytting, betongarbeid og sikring av deponifront med natursteinsmur.
Etablering av bomstasjoner i Nordhordlandspakken
ÅDT 2500. Samme kontrakt for • Stasjon 1: Avramping E39 Flatøy • Stasjon 2: Påramping E39 Flatøy • Stasjon 3: E39 Flatøy • Stasjon 4: E39 Mundalsberg • Stasjon 5: Fv57 Isdalstø • Stasjon 6: FV565 Radøy

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: