Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bergen

Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Jernbaneteknikk for Arna-Fløen UUT31
Arna stasjon og den opprinnelige Ulriken tunnel. Spor, telekomunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg.
Nybygg av produksjonslokale, lager, kontor mm i Bergen
Sweco Norge AS er totalrådgiver i prosjektet; SØK, BIM, Infrastruktur, IKT, Logistikk, Prosessfag og automasjon og byggfag. Solkjerming: T. Aasen Solskjerming, Håvard Fosså, Stavanger. Leverandør av gummigulv: Polyflor Nordic, Per Dagfinn Kristiansen.
Nybygg av kontor i Solheimsviken, Bergen
Bærende konstruksjoner er av massivtre og limtre. BREEAM Excellent. Lading av elbil.
Nybygg av kontor i Kronstadparken, Bergen
BREAAM Excellent-klassifisering. Totalentreprisekostnad 300 mill. kr. Gnr/bnr: 159/2, 983 og 29. Bygget består av tre underetasjer med parkering, lager, garderober og tekniske rom.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 2
Reguleringsplan godkjent. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av terrassehus i bydel Indre Arna, Bergen
Vestre Revahjellane. Gnr/bnr: 301/4, 13 m.fl.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av leiligheter på Fana i Bergen
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/670 mfl. SHA: OTC AS ved Ove Takvam. Gass: Gasservice AS ved Sevre Hopp.
Nybygg av leiligheter på Straumsfjellet i Fjell
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/578, 579.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk mm på Fyllingsdalen i Bergen, trinn 1
Gnr/bnr 22/579, 593 mfl. Trinn 1: 64 leiligheter og en Rema1000 butikk på 1350 kvm samt en næringsseksjon på 450 kvm.
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje. Gnr/bnr 40/187, 189, 190, 259 m.fl.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og tomannsboliger i Fana bydel, Bergen
Nord: 32 stk leiligheter fordelt på 2 bygg, 2 rekkehus med i alt 10 stk boenheter og 3 tomannsboliger. Sør: 2 rekkehus med i alt 10 stk boenheter og 6 tomannsboliger.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bergen
4-7 etasjer. 220 boliger totalt.
Nybygg av kontor og parkeringshus i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Felles parkeringskjeller for alle trinn. Boliger: 3551 m2. Parkeringskjeller: 5847 m2. Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. Leverandør av baderomskabiner: Parmarine OY.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 2
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Om- og nybygg av kontor og leiligheter i Breidviken, Bergen
Gnr/bnr: 168/1121, 1125, 1126, 1127, 1128.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av blokkleiligheter på Årstad, Bergen
Ladestasjoner for el-bil. Gnr/bnr 160/674 m.fl
Tilbygg av studenthybler i Bergen
Prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Antatt kostnad og fremdrift. 200 hybler.
Nybygg av boliger på Øvre Tellevik i Åsane bydel, Bergen
Tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus og lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr: 176/6, 176/29, 176/306, 175/270, 175/297, 176/38, 176/96, 176/6, 176/35, 176/40 m.fl.
Nybyggg av brannstasjon i Fana
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av terminal/lager for industri i Indre Arna, Bergen
Ca 7,5 mål. Gnr/bnr 299/25. 300/23, 301/200
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Nybygg av kontor i Bergen
Gnr/bnr 209/5, 211/1 mfl.
Nybygg av bofelleskap i Bergen, Fana bydel
10 boenheter for utviklingshemmede.
Fornying av VA-ledninger i Bergen
Fra Danmarksplass til Edvard Griegs vei.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm, Arna i Bergen
15-25 leiligheter. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus i Bergenhus
Gnr/bnr 166/188 mfl. 2-6 etasjer.
Nybygg av teater i Bergen
Gnr/bnr: 165/1037, 1124 m.fl.
Nybygg av boliger i Åsane bydel, Bergen
Det er foreslage tre nye bygg på to etasjer med til saman 12 bueinigar. To eksisterende eiensbustader med tilhøyrande garasjer er føresett rive. Gnr/bnr 191/19, 20 mfl Heiane 25
Nybygg av flerbolighus i Gravdal
Gnr/bnr 146/6 m.fl.
Etablering av vannledning i Bergen
Total lengde 650 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: