Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bergen

Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1 (søndre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Nybygg av psykiatri barne/ungdomssenter (busp) Bergen, trinn 2
3-D BIM modell: Rendra AS, Bergen. Entreprise K603 Avfall- og Tøysuganlegg: Marimatech, Finland.
Nybygg av lokalsenter i Myrsæter
Gnr/bnr 199/121 m.fl
Jernbaneteknikk for Arna-Fløen UUT31
Arna stasjon og den opprinnelige Ulriken tunnel. Spor, telekomunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg.
Nybygg av kontor i Solheimsviken, Bergen
Bærende konstruksjoner er av massivtre og limtre. BREEAM Excellent. Lading av elbil.
Nybygg av sykehjem, Åsane i Bergen
Prosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. 3-4 etasjer. 100 sengeplasser. Passivhus. BREEAM-NOR Very Good. Åsane sykehjem skal knyttes sammen med Midtbygda sykehjem. Dette har Skanska løst ved en cirka 80 meter lang tunnel i fjell.
Nybygg av boliger i Bergen
170-200 enheter fordelt på 3-7 etasjer. Gnr/bnr: 120/10, 415 mfl.
Nybygg av idrettsarena i Bergen
Lokalisering ved Myrdal Idrettspark.
Nybygg av kontor i Kronstadparken, Bergen
BREAAM Excellent-klassifisering. Totalentreprisekostnad 300 mill. kr. Gnr/bnr: 159/2, 983 og 29. Bygget består av tre underetasjer med parkering, lager, garderober og tekniske rom.
Nybygg av kontor og boliger i Bergen, trinn 2
40000 kvm tomt gjenstår. (Tiltakshaver for trinn 1 er Ferd Eiendom AS).
Nybygg av undervisnings- og kontorbygg for Høgskolen på Kronstad i Bergen
Rigg: Ramirent AS, Bergen Solceller: Siv Ing Carl Christian Strømberg, Kråkerøy
Riving-og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr.
Nybygg av terrassehus i bydel Indre Arna, Bergen
Vestre Revahjellane. Gnr/bnr: 301/4, 13 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Fana i Bergen
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/670 mfl. SHA: OTC AS ved Ove Takvam. Gass: Gasservice AS ved Sevre Hopp.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Riving-og nybygg av barne- og ungdomsskole i Bergen
Skole spesialtilpasset for elever med autisme.
Nybygg av parkeringshus i Nesttun
200000 kubikk sprenging.
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje. Gnr/bnr 40/187, 189, 190, 259 m.fl.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk mm på Fyllingsdalen i Bergen, trinn 1
Gnr/bnr 22/579, 593 mfl. Trinn 1: 64 leiligheter og en Rema1000 butikk på 1350 kvm samt en næringsseksjon på 450 kvm.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 2
Trinnvis utbygging. Total utbygging 221 leiligheter. 43 mål tomt.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bergen
4-7 etasjer. 220 boliger totalt.
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av boliger på Øvre Tellevik i Åsane bydel, Bergen
Tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus og lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr: 176/6, 176/29, 176/306, 175/270, 175/297, 176/38, 176/96, 176/6, 176/35, 176/40 m.fl.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybyggg av brannstasjon i Fana
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av flerbolighus og parkeringsanlegg i Bergen
Planforslaget viser riving av eksisterende villa og utbygging av en boligblokk (39 boenheter) i inntil 7 etasjer. Parkeringsanlegg i underetasjen.
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Mjølkeråen, trinn 1
40 enheter. Rekkehus og terrasserte leiligheter.
Nybygg av kontor i Bergen
Gnr/bnr 209/5, 211/1 mfl.
Nybygg av bofelleskap i Bergen, Fana bydel
10 boenheter for utviklingshemmede.
Nybygg av flerbolighus på Bønesberget i Bergen
19 leiligheter fordelt på 4-5 hus med parkeringskjeller.
Fornying av VA-ledninger i Bergen
Fra Danmarksplass til Edvard Griegs vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: