Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bergen

Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av kontor, forretning mm i Ulset
Gnr/bnr. 181/1, 2 og 27 mfl.
Nybygg av leiligheter, kontor og barnehage i Sandsli
Lokalisering nær det nye bybanestoppet i Sandslivegen. 128 dekar, totalt cirka 389 nye boenheter i form av boligblokker på fra 5-8 etasjer, og noe næringsareal inkludert barnehage. Antall nytt næringsareal (BRA): 5 500 m2 kontor.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Bergen
19 boligbygg fordelt på 37 stk rekkehus, 46 stk duplexleiligheter og 98 stk leiligheter.
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Nybygg av næring og boligbygg i Bergen
Ca. 77 boligenheter og ca. 600 m2 næring (salgslokaler). Riving av 3 stk eneboliger.
Nybygg av flerbolighus på Åsane, Bergen, trinn 5-7
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter i Kronstad, trinn 3
7-8 etasjer. Baderomskabiner leveres av Boxen-Trivselbo Bad AS.
Nybygg av kontor i Kronstadparken, Bergen
BREAAM Excellent-klassifisering. Totalentreprisekostnad 300 mill. kr. Gnr/bnr: 159/2, 983 og 29. Bygget består av tre underetasjer med parkering, lager, garderober og tekniske rom.
Nybygg av terrasserte boliger ved Liavatnet i Åsane bydel, Bergen
Gnr/bnr: 207/9, 59, 131, 147, 163 og 274. 3-8 etasjer.
Nybygg av kjøpesenter, næring og bolig i Paradis
Ca. 3500 kvm næringsareal. Gnr/bnr 13/127,137,146 m.fl. Branntetting utføres av Firesafe AS. Lås og beslag utføres av Lock it AS.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av terrassehus i bydel Indre Arna, Bergen
Vestre Revahjellane. Gnr/bnr: 301/4, 13 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom Pofier AS og LAB Eiendom AS.
Nybygg av leiligheter på Straumsfjellet i Fjell
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/578, 579.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. Ca 110-120 stk boliger. 3-6 etasjer.
Nybygg av næring og boliger på Minde i Bergen, fase 1
Totalt planlagt 600 stk leiligheter og 20 000 m2 med næring.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 2
Reguleringsplan godkjent. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og tomannsboliger i Fana bydel, Bergen
Nord: 32 stk leiligheter fordelt på 2 bygg, 2 rekkehus med i alt 10 stk boenheter og 3 tomannsboliger. Sør: 2 rekkehus med i alt 10 stk boenheter og 6 tomannsboliger.
Nybygg av kontor og parkeringshus i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Om- og nybygg av kontor og leiligheter i Breidviken, Bergen
Gnr/bnr: 168/1121, 1125, 1126, 1127, 1128.
Nybygg av leiligheter i Bergen, trinn 1
Totalt 7 stk bygg med 150 leiligheter.
Nybygg av kontor, næring, lager mm på Kokstad øst i Bergen
1 boligtomt og 2 næringsarealer. Størrelse på tomtene er ukjent.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk mm på Fyllingsdalen i Bergen, trinn 1
Gnr/bnr 22/579, 593 mfl. Trinn 1: 64 leiligheter og en Rema1000 butikk på 1350 kvm samt en næringsseksjon på 450 kvm. Total kostnad for alle trinn er ca 350 mnok.
Nybygg av blokkleiligheter på Årstad, Bergen
Ladestasjoner for el-bil. Gnr/bnr 160/674 m.fl
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av kontor, butikk og ombygging av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Rehabilitering av Solberggården, med fire store leiligheter og næringsareal. Nytt kontorbygg på fem etasjer, med butikkareal og tre kontoretasjer. Sykkelparkering, garderobe mm.
Ny- og ombygging av kontor og flerbolighus på Kalfaret i Bergen
Riving er utført av Pewe Entreprenør AS. 2 hus bygges om til 1 hus. Nybygg 37 leiligheter, ombygg 7 leiligheter. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av terminal/lager for industri i Indre Arna, Bergen
Ca 7,5 mål. Gnr/bnr 299/25. 300/23, 301/200
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Fana Bergen
4-5 etasjer. Næringsarealer på bakkeplan, og kontor og boliger i de øvrige etasjene.
Riving og nybygg leiligheter og forretning i Bergen
Parkeringskjeller med 29 plasser. 8 parkeringsplasser på bakkeplan.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fana bydel , Bergen
2-3 etasjer. 4 nye rekkehus, 1 tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven.
Nybygg av tannklinikk i Nesttun
Det skal etableres ny tannklinikk på Nesttun. Tannklinikkene i Fana skal samlokaliseres.
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Nybygg av kontor i Bergen
Gnr/bnr 209/5, 211/1 mfl.
Nybygg av bofelleskap i Bergen, Fana bydel
10 boenheter for utviklingshemmede.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm, Arna i Bergen
15-25 leiligheter. Parkeringskjeller.
Nybygg av kontor på Fana, Bergen
Gnr/bnr 15/13, 570 m.fl
Nybygg av flerbolighus i Bergenhus
Gnr/bnr 166/188 mfl. 2-6 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: