Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bømlo

Nybygg av eneboliger på Bømlo, trinn 2
Fortløpende utbygging, boligene bygges etter salg. Totalt skal det bygges 154 enheter på området.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Nybygg av hytter i Bømlo
12-14 tomter, (ca. 30 000 m2).
Nybygg av firemannsbolig i Bømlo
Totalt kan det bygges ut ca. 200 boenheter i området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: