Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Bømlo

Nybygg av tomannsbolig, enebolig og flerbolighus i Bømlo, tr 2
Totalt 107 boenheter fordelt på 24 tomannsboliger, 23 eneboliger og 60 leiligheter. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av eneboliger på Bømlo, trinn 2
Fortløpende utbygging, boligene bygges etter salg. Totalt skal det bygges 154 enheter på området.
Nybygg av eneboliger på Bømlo, trinn 3
Fortløpende utbygging, boligene bygges etter salg. Totalt skal det bygges 154 enheter på området.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Nybygg av hytter i Bømlo
12-14 tomter, (ca. 30 000 m2).
Nybygg av eneboliger samt opparbeidelse av infrastruktur på Innvær
Området som er til salg er på ca 15 mål. Beliggenhet vid sjø med mulighet for båtplass.
Nybygg av firemannsbolig i Bømlo
Totalt kan det bygges ut ca. 200 boenheter i området.
Etablering av brakkerigg for vegprosjekt ved fv. 541 ved Bømlo
Opsjon på 12 måneder. Brakkerigg med kontor, møterom, garderober, toalett, teknisk rom og lager til div utstyr.
Nybygg av urnefelt i Fagervoll, Bømlo
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av urnefelt i Moster
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av urnefelt i Vorland
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: