Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Askøy

Nybygg av boliger på Hanøy i Askøy
Eneboliger, tomannsboliger, tremannsboliger, firemannsboliger og leilighetsbygg. Gnr/bnr: 19/454, 461.
Utbedring/omlegging av fv 218, Horsøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av forretningsbygg i Juvik
Gnr/bnr: 9/121, 212 mfl.
Etablering av paviljonger ved skole i Askøy
Fra skolebruksplan. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av eneboliger på Kollevåg i Askøy
Totalt 91 stk boenheter på Fureneset Sør. Gnr/bnr 18/233 mfl
Etablering av brakker ved skole i Askøy
Brakker for garderobe og arbeidsplasser for lærere. Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av skolebygg (modulbygg) i Hauglandshella
001-2019-NOR Modulbygg Prosjekt 2168 og 3373

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: