Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hordaland fylke

Askøy (18)
Austevoll (1)
Austrheim (3)
Bergen (115)
Bømlo (13)
Eidfjord (7)
Etne (4)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjell (26)
Fusa (0)
Granvin (1)
Jondal (4)
Kvam (6)
Lindås (23)
Meland (12)
Modalen (1)
Odda (8)
Os (19)
Osterøy (5)
Radøy (6)
Samnanger (2)
Stord (16)
Sund (2)
Sveio (4)
Tysnes (5)
Ulvik (0)
Vaksdal (4)
Voss (8)
Øygarden (11)
Ny E39 mellom Stord og Os (Hordfast), Fjordkryssing av Bjørnafjorden
5 km over Bjørnafjorden. Prosjektet vil avløse fergesambandene Sandvikvåg – Halhjem, Halhjem – Våg og Jektevik – Hodnaneset.
Nybygg av boliger, næring, hotell, kontor, m.m i Kleppestø
Opp til 1220 boliger. Totalt 130.000 m2 ny bebyggelse – dette omfatter boliger, handel, kontor og tjenesteyting. Utviklingen av hele området vil strekke seg over lang tid, og neppe være ferdig utbygget før om 10-20 år.
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Jernbaneteknikk for Arna-Fløen UUT31
Arna stasjon og den opprinnelige Ulriken tunnel. Spor, telekomunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg.
Nybygg av produksjonslokale, lager, kontor mm i Bergen
Sweco Norge AS er totalrådgiver i prosjektet; SØK, BIM, Infrastruktur, IKT, Logistikk, Prosessfag og automasjon og byggfag. Solkjerming: T. Aasen Solskjerming, Håvard Fosså, Stavanger. Leverandør av gummigulv: Polyflor Nordic, Per Dagfinn Kristiansen.
Nybygg av kontor i Solheimsviken, Bergen
Bærende konstruksjoner er av massivtre og limtre. BREEAM Excellent. Lading av elbil.
Nybygg av kraftverk i Etne
Makinsalkran: Munck Cranes AS. Luker og stengeorganer: Lysaker og Thorrud AS.
Nybygg av boliger i Kollevåg
En-, to- og firemannsboliger samt lavblokker.
Nybygg av kontor i Kronstadparken, Bergen
BREAAM Excellent-klassifisering. Totalentreprisekostnad 300 mill. kr. Gnr/bnr: 159/2, 983 og 29. Bygget består av tre underetasjer med parkering, lager, garderober og tekniske rom.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 2
Reguleringsplan godkjent. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av terrassehus i bydel Indre Arna, Bergen
Vestre Revahjellane. Gnr/bnr: 301/4, 13 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Fana i Bergen
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/670 mfl. SHA: OTC AS ved Ove Takvam. Gass: Gasservice AS ved Sevre Hopp.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av leiligheter på Straume i Fjell
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/578, 579 mfl.
Nybygg av leiligheter på Straumsfjellet i Fjell
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 41/578, 579.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Lindås
Barneskule for 450 elever. Flerbrukshall med basishall og tilhørende uteområde og infrastruktur. Areal til fritidsklubb.
Nybygg av boliger i Lonevåg
ca. 120 mål. Infrastruktur utføres på et separat prosjekt. Entreprenør er Halvorsen Grave & Transportservice A/S.
Nybygg av bossnetterminal og kontorbygg i Bergen
(Avfallsteknisk leveranse for bossnetterminalen er tildelt Envac AS og utføres som egen totalentreprise).
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 3
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Nybygg av kontorbygg i Straume
BREEAM Excellent og energiklasse A
Nybygg av leiligheter i Skjold, Bergen, trinn 1
Næringslokaler i første etasje. Gnr/bnr 40/187, 189, 190, 259 m.fl.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og tomannsboliger i Fana bydel, Bergen
Nord: 32 stk leiligheter fordelt på 2 bygg, 2 rekkehus med i alt 10 stk boenheter og 3 tomannsboliger. Sør: 2 rekkehus med i alt 10 stk boenheter og 6 tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk mm på Fyllingsdalen i Bergen, trinn 1
Gnr/bnr 22/579, 593 mfl. Trinn 1: 64 leiligheter og en Rema1000 butikk på 1350 kvm samt en næringsseksjon på 450 kvm.
Nybygg av boliger på Hanøy i Askøy
Eneboliger, tomannsboliger, tremannsboliger, firemannsboliger og leilighetsbygg. Gnr/bnr: 19/454, 461.
Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av oppdrettsanlegg i Jondal
Omfatter sjøareal mellom Byrkjebein og Solesnes.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen, trinn 1
Felles parkeringskjeller for alle trinn. Boliger: 3551 m2. Parkeringskjeller: 5847 m2. Geoteknikk og energiprosjektering utføres av underavdelningen Skanska Teknikk. Leverandør av baderomskabiner: Parmarine OY.
Nybygg av kontor og parkeringshus i Laksevåg
7-8 etasjer. 3500 kvm kontor. 6000 kvm parkering
Riving av kontor og nybygg av leiligheter i Bergen
4-7 etasjer. 220 boliger totalt.
Nybygg av hytter, naust, småbåtshavn og lager mm i Fjell
71 stk hytter, småbåthamn og bøyehamn med til sammen 106 båtplasser, 15 naust, fritids- og turistformål med utleie og ulike servicetilbod, næringsvirksomhet med kafé, marina, kajakk- og kanoutleie, vinterlagring av båtar, drivstoffutsalg m.m.
Ny bru og rasteplass, Fureberg i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. 60m. Skredtype stein. Skredsikringsplanen er under revisjon i fylkeskommunen, fremdrift avklares etter det.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane, Bergen trinn 2
Felles parkeringskjeller for alle trinn.
Nybygg av sykehjem i Stord
Engelsen Entreprenør ansvarer for oppkjøp av RIB. Gnr/bnr 38/3, 32 og 292 mfl
Etablering av dobbelt bybanespor, bro og omlegging av infrastruktur fra Kronstad til Kristianborg
Det skal etableres dobbelt bybanespor fra Kronstad til Kristianborg, ca 1,5 km med tilhørende veinett inklusiv infrastruktur, ny åpen vannkanal i betong, og 2 holdeplasser. Det skal i tillegg bygges betongkonstruksjoner; bro over ny holdeplass på Kristianborg (E39 Fjøsangerveien), tunnelportal til D15, g/s-kulvert Minde Allè med tilhørende stamsykkelvei. Entreprisen inneholder mye midlertidig omlegging av infrastruktur og trafikk.
Nybygg av verksted og lager mm på Mongstad
For strømlinjeformet vedlikehold av brønnkontrollutstyr, ivaretakelse av nye kontrakter og leietakere, samt til lagring, vedlikehold og testing av Ultra Deepwater Blowout Preventers (BOP).
Om- og nybygg av kontor og leiligheter i Breidviken, Bergen
Gnr/bnr: 168/1121, 1125, 1126, 1127, 1128.
Nybygg av barneskole i Skogsvåg
Skolen skal dimensjoneres for 300 elever.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
2 eneboliger vil rives.
Nybygg av hytter i Eidfjord, trinn 1
Tomtene selges til private.
Nybygg av kontor og leiligheter i Strusshamn
Ca 10 mål. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av leilighetskompleks i Bergen, trinn 1
10.000 m2 boliger. Total utbygging 119 leiligheter.
Nybygg av boliger i Lindås, trinn 1
Totalt 79 daa og ca 170 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter i Lindås, trinn 2
Totalt 79 daa og ca 170 boenheter på området.
Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Nybygg av eneboliger på Bømlo, trinn 2
Fortløpende utbygging, boligene bygges etter salg. Totalt skal det bygges 154 enheter på området.
Nybygg av blokkleiligheter på Årstad, Bergen
Ladestasjoner for el-bil. Gnr/bnr 160/674 m.fl
Tilbygg av studenthybler i Bergen
Prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Antatt kostnad og fremdrift. 200 hybler.
Nybygg av boliger, småbåthavn og næring på Mastrevik i Austrheim
Reguleringsplan åper for mellom 20-50 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: