Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Tynset

Nybygg/samlokalisering av arkiv på Tynset
Ytterliggere informasjon vil dessverre ikke bli offentliggjort. Forprosjekt er sendt in til Kulturdepartementet. Sentralmagasin for Arkivverket samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. 14200m2, avhengig av løsning. Konstad ukjent. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av næringsbygg og boliger i Tynset
Reguleringsplan er vedtatt.
Nybygg av leilighetshotell på Savalen i Tynset
Oppbygning etter brann. 200m fra eksisterende tomt. Ferdigstilles senvinteren 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: