Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Trysil

Nybygg av leilligheter på Trysilfjellet, trinn 1
Byggene skal koples sammen med en lukket glassbru over skiløypa. Totalentreprisekostnad: 121 mnok eks. mva.
Bygging av slambehandlingsanlegg i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Ikke prioritert i budsjett. Antatt byggestart.
Ny vannledning ved Jordet i Trysil
Traseen skal bestå av 233 m vannledning, 101 m spillvannsledninger og stikkledninger som føres ut av vei og terses. Det skal etableres 5 vannkummer og 3 spillvannskummer langs traseen, og anlegget skal kobles til eksisterende VA-ledninger i hver av traseens ender.
Etablering av fortau langs Liavegen til avkjøring til Sønsthagen i Trysil
Fortau langs Liavegen fra Lundevegen og fram til Skredderbakken videre opp Skredderbakken til avkjøring til Sønsthagen.
Ombygg av renseanlegg i Trysil
Tiltaket går ut på å legge ned denne stasjonen og flytte overløpet inn i dagens renseanlegg.
Ny veibelysning i Innbygda
Byggetips. Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Ny veibelysning i Jordet
Byggetips. Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Ny veibelysning i Nybergsund
Byggetips. Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: