Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Stange

Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av eneboligområde på Ljøstad
80 eneboligtomter. Deler av området er byggeklart.
Nybygg av flerbolighus i Stange
1,5 etg på 2-mannsboliger.
Nybygg av rekkehus i Stange
Godkjent detaljregulering. To eneboliger og 10 kjedehus.
Nybygg av råvannspumpestsjon på Nordsveodden i Ottestad
Ny råvannspumpestasjon er en del av prosjektet Hias vannbehandlingsanlegg.
Utskifting og forsterkning av kapasitet på overføringsledningen mot Romedal
Dette er vannledning som forsyner mot Romedal, Vallset og videre mot Tangen. Strekningen Romedal - Korsgård er skiftet ut og det gjenstår fram til boligområdet ved Sanner.
Styrking av vanntilførsel inn mot Stange Næringspark
Dette for å imøtekomme framtidig vekst og styrking av infrastrukturen inn mot området hvor det vil skje næringsvekst i årene framover.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: