Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Stange

Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Nybygg av eneboligområde på Ljøstad
80 eneboligtomter. Deler av området er byggeklart.
Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 12-15 enheter.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 5-8 enheter i trinn 1.
Nybygg av rekkehus i Stange
Godkjent detaljregulering. To eneboliger og 10 kjedehus.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Godkjent regulering. Infrastruktur for ca. 100 enheter.
Nybygg av råvannspumpestsjon på Nordsveodden i Ottestad
Ny råvannspumpestasjon er en del av prosjektet Hias vannbehandlingsanlegg.
Utskifting og forsterkning av kapasitet på overføringsledningen mot Romedal
Dette er vannledning som forsyner mot Romedal, Vallset og videre mot Tangen. Strekningen Romedal - Korsgård er skiftet ut og det gjenstår fram til boligområdet ved Sanner.
Styrking av vanntilførsel inn mot Stange Næringspark
Dette for å imøtekomme framtidig vekst og styrking av infrastrukturen inn mot området hvor det vil skje næringsvekst i årene framover.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Regulering er godkjent. Infrastruktur for ca. 20 enheter.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hedmark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: