Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Stange

Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av ungdomsskole i Stange
Lokalisering ved Stange videregående skole. Ny ungdomsskole for 400 elever.
Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg eller rehabilitering av basseng og garderober i Ottestad
Utredningen gjelder bygging av ny basseng på Ottestadområdet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Stange
Ca 12-16 stk boenheter. Grunneierne er Frode Strandlie og Øyvind Thorsen.
Nybygg av overføringsledning i Arstad
Overføringsledning mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Arstad.
Nybygg av VA-ledning i Stange, etappe 9
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Tomtene selges till private utbyggere.
Nybygg av råvannspumpestsjon på Nordsveodden i Ottestad
Ny råvannspumpestasjon er en del av prosjektet Hias vannbehandlingsanlegg.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Godkjent regulering. Infrastruktur for ca. 100 enheter.
Ny brakkerigg ved Stange videregående skole
Leie av brakkerigg til undervisningsformål i 13 måneder fra 01.01.2019 - 31.01.2020, med opsjon på leie i ytterligere 1+1+1 måned.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Hedmark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: