Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Stange

Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av leiligheter på Vika i Stange
Kjonerud. Blokkbebyggelse. Ca 65-85 stk boenheter.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Utvidelse av næringsområde på Tangen
Nybygg av eventuelt industri og logistikk eller mer forbrukerrettet handel.
Samlekontrakt mindre utbyggingstiltak i Hedmark
Arbeidene vil primært forgå i kommunene Stange, Hamar, Ringsaker og Løten. Det må påregnes/kan bli aktuelt med arbeid i andre kommuner innenfor Hedmark fylkeskommune. Opsjon 1+1 år.
Nybygg av overføringsledning i Arstad
Overføringsledning mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Arstad.
Etablering av ny opplevelsepark med vikingtema i Stange
Det skal etableres et levende miljø med bygninger og anlegg i byggeteknikk fra vikingtid. All bebyggelse skal ta utgangspunkt i vikingtidens byggeskikk for å få et tidsriktig bilde. Bebyggelsen kan også organiseres som parhus eller rekkehus.
Nybygg av råvannspumpestasjon på Nordsveodden i Ottestad
Omfatter tre bygg med tilhørende anlegg; råvannpumpestasjon med grunnflate på cirka 145 m2, vannbehandlingsanlegg med grunnflate på cirka 2.300 m2 og pumpestasjon med grunnflate på ca. 90 m2.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 5-8 enheter i trinn 1.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Regulering er godkjent. Infrastruktur for ca. 20 enheter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Stange
Godkjent regulering. Infrastruktur for ca. 100 enheter.
Ny brakkerigg ved Stange videregående skole
Leie av brakkerigg til undervisningsformål i 13 måneder fra 01.01.2019 - 31.01.2020, med opsjon på leie i ytterligere 1+1+1 måned.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: