Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sør-Odal

Nybygg av rekkehus i Skarnes
Totalt bygges 29 leiligheter. I trinn 1 bygges 10 leiligheter. Uklart hvor mange i trinn 2.
Nybygg av hytter ved Storsjøen i Slåstad
gnr. 28 bnr. 35 og gnr. 28 bnr. 157
Nybygg av boliger i Sør-Odal
96,9 dekar, gnr. 37 bnr. 19, samt 37/71, 37/72 og 37/73

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: