Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sør-Odal

Nybygg av boliger og dagligvareforretning på Korsmoenga vest for Glomma og Skarnes sentrum
Trinnvis utbygging, uklart angående oppdeling. Planområdet er totalt ca 60 daa. Bygningsmasse: Bolig ca 20654 m2 og næring 2000 m2 BRA.
Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal
Stor undergang med trapper, ramper og heis.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: