Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Løten

Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Ny VA-ledning på Kvernhuslykkja i Løten, etappe 1
Det skal anlegges ca. 4 700 m hovedledningsanlegg for vann og spillvann, og i tillegg skal legges trekkerør for fiberkabel på hele strekningen.
Etablering av infrastruktur for nye eneboliger på Ådalsbruk vestover mot Klevfos
Ferdig regulert område. Infrastruktur for ca. 25 boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: