Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kongsvinger

Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl. Grunnsikring: Entreprenørservice AS, Dag Haug.
Nybygg av plasskrevende handel, næringsbygg mm i Kongsvinger
Ca. 20 dekar gjenstår. Byggeklare tomter. Gnr/bnr: 31/217, 31/218, 166/1, 30/6.
Nybygg av nærings- og industriområde i Kongsvinger
Ca. 30 dekar. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Styrt boring for vann- og avløpsledninger i Kongsvinger
Omfanget er styrt boring av 330 meter vannledning 560 mm PE100SDR11, hvorav siste 16 meter 355 mm PE100SDR11. 330 meter spillvannsledning 315 mm PE100SDR11 og 75 meter overvannsledning 315 mm PE100SDR17. Boring av varerør under veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: