Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kongsvinger

Nybygg av ungdomsskole i Kongsvinger
Plass 720 stk elever. Totalentreprenør har opsjon på idrettshall.
Nybygg av skytebane i Kongsvinger
3 stk skytebaner samt større øvelseområder.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Hedmark
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. Fylkeskommunen ønsker rammeavtale med minst to leverandører som skal konkurrere om leveranse fra gang til gang. Dette vil blir gjort ved bruk av en minikonkurranse.
Etablering av aktivitetspark i Kongsvinger
Aktivitetsarenaen inneholder enkle trimapparater, trampoline, parkour, klatre/buldrevegg og grill avslappingsområder.
Nybygg av skyteanlegg ved politihøgskolen, Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av bredbånd på Bjørndalen i Kongsvinger kommune
Planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd for områdene Breiroa, Øyermoen, Bjørndalen og Edsberg.
Etablering av bredbånd på Breiroa i Kongsvinger kommune
Planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd for områdene Breiroa, Øyermoen, Bjørndalen og Edsberg.
Etablering av bredbånd på Edsberg i Kongsvinger kommune
Planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd for områdene Breiroa, Øyermoen, Bjørndalen og Edsberg.
Etablering av bredbånd på Øyermoen i Kongsvinger kommune
Planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd for områdene Breiroa, Øyermoen, Bjørndalen og Edsberg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: