Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kongsvinger

Nytt næringsbygg i Kongsvinger, Kongssenter Øst, trinn 1
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad. 2 etasjer med parkering.
Nybygg av kontor og boliger i Kongsvinger, Øst trinn 2
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av skytebane i Kongsvinger
3 stk skytebaner samt større øvelseområder.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Nybygg av vannledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Nybygg av høydebasseng i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.
Nybygg av pumpestasjon i Austmarka
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2014-2021. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: