Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hamar

Nybygg av flerbolighus i Hamar
150-200 leiligheter.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B2
39,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B1
31,8 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av flerbolighus i Hamar
70-80 leiligheter planlegges.
Nybygg av leiligheter i Hamar
Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Aluvegen 91 og 93.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B6
8,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av boliger i Hamar
12 eneboliger i kjede(140-190 m2 BRA). Furubergvegen 197 og 199.
Nybygg av folkehøyskole i Hamar, trinn 2
Utformning ikke fastsatt: Bærekonstruksjon i betong, stål og tre eller i massivtre.
Om-og nybygg av barneboliger på Skjønsberg i Hamar
4 stk permanente boliger og 4 stk avlastningsboliger.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B4
B4 totalt: 6,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Utskifting av lyseanlegg i Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Lysanlegget består av 36 armaturer. I tillegg ønskes opsjonspris på utskifting i sidegater, samlet 17 armaturer.
Drift og vedlikehold av lyseanlegg i Hamar
Hamar og Elverum kommune har henholdsvis ca 5500 og 3700 lyspunkt langs veg, G/S veg og i parker. Det er behov for drift og vedlikehold av disse lyspunktene samt utbedring etter el- kontroll. Totalkostnad for Hamar og Elverum kommer er ca. 22 mill.kr
Etablering av parkeringsplass i Hamar
30–40 parkeringsplasser.
Utskifting av lyseanlegg ved sidogater til Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Sidegater, samlet 17 armaturer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: