Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hamar

Nybygg av leiligheter og næring i Hamar
Totalt ca. 9000 kvm. Gnr/bnr: 1/96, 1/128 og 1/129. 6-8 etasjer.
Etablering av næringsområde i Hamar
Ca. 900 daa. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Nybygg av flerbolighus i Hamar
150-200 leiligheter.
Nybygg av kontor, forretning, hotell/boliger ved Anne Diesens torg i Hamar
Total bygningsmasse 28.000 m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk med parkeringsanlegg under terreng. To alternativer vurderes. Gnr/Bnr: 1/7449, 1/1353 og 1/410. Ca 80-100 enheter.
Nybygg av rekkehus i Hamar
2 og 3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av leiligheter i Hamar
Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Aluvegen 91 og 93.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av folkehøyskole i Hamar, trinn 2
Utformning ikke fastsatt: Bærekonstruksjon i betong, stål og tre eller i massivtre.
Om- og nybygg av barneboliger på Skjønsberg i Hamar
4 stk permanente boliger og 4 stk avlastningsboliger. Ombygging av eksisterende areal: 339,7 Nybygg: 392,3 m2 + bod 22,2 m2.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 2
Kjedet eneboliger, ca. 140 kvadratmeter. Totalt 9,7 daa.
Nybygg av boliger i Hamar
Gnr/bnr; 1/2981 og 1/3089. Areal som ligger i et atrium.
Gjenoppbygging av gamle husmannsstua Nyborg og nybygg av eneboligerboliger i Hamar
Flytting av gamle husmannsstua Nyborg til Stenerstua. Sette opp Nyborg med et mellombygg inntil Stenerstua, og oppgradere begge husene til moderne standard. Og nybygg av tre eneboliger.
Flytting av husmannsstua Nyborg og nybygg av leiligheter i Hamar
16-18 boliger. To og tre etasjer. Mellom Rollsløkken skole og friområdet Tigern på Børstad. Flytting av gamle husmannsstua Nyborg til Stenerstua.
Drift og vedlikehold av lyseanlegg i Hamar
Hamar og Elverum kommune har henholdsvis ca 5500 og 3700 lyspunkt langs veg, G/S veg og i parker. Det er behov for drift og vedlikehold av disse lyspunktene samt utbedring etter el- kontroll. Totalkostnad for Hamar og Elverum kommer er ca. 22 mill.kr
Nybygg av gang og sykkelveger på Martodden i Hamar
Gang- og sykkelveg langs Birkebeinervegen fra Strandvegen 393/131 til Birkebeinervegen 23, ca. 600 meter. Gang- og sykkelveg fra Kvitbekkgata ved nr 29, langs Raubekkgata og bort til Birkebeinervegen 23, ca. 330 meter. Gang- og sykkelveg langs Nordvikvegen fra Nordvikvegen 351 til Vognvegen, ca. 250 meter. Etablering av busslomme ved Birkebeinervegen 14. Belysningsanlegg, rabatter og beplantning. Fjernvarmegrøft for Eidsiva bioenergi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: