Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hamar

Nybygg av kontor, forretning, hotell/boliger ved Anne Diesens torg i Hamar
Total bygningsmasse 28.000 m2 fordelt på 3 lavblokker og 1 høyblokk med parkeringsanlegg under terreng. To alternativer vurderes.
Nybygg av boligområde i Hjellum
42 daa. 120-150 boender.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boliger, næring og grøntområde på Tjuvholmen i Hamar
Hamar kommune skal i samarbeid med Dark Arkitekter og COurban utvikle en ny visjon for offentlige rom på Tjuvholmen.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Hamar
2-4 etasjer. 6-10 stk leiligheter.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Nybygg av boliger i Hamar
Leilighet med 4 boliger og en enebolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: