Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hamar

Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet.
Nybygg av leiligheter i Hamar
2-4 etasjer. 6-10 stk leiligheter.
Om-og nybygg av barneboliger på Skjønberg i Hamar
4 stk permanente boliger og 4 stk avlastningsboliger.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Nybygg av boliger i Hamar
Brattbakken gamle barnehage. 6200 m2.
Utskifting av lyseanlegg i Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Lysanlegget består av 36 armaturer. I tillegg ønskes opsjonspris på utskifting i sidegater, samlet 17 armaturer.
Utskifting av lyseanlegg ved sidogater til Torggata i Hamar
Demontering og fjerning av eksisterende lysanlegg med master. Nye fundamenter, master og LED lysarmaturer med integrert trådløs styring. Sidegater, samlet 17 armaturer.
Etablering av parkeringsplass i Hamar
30–40 parkeringsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: