Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hamar

Nybygg av boligområde i Hjellum
42 daa. 120-150 boender.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Hamar
Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av flerbolighus, carport og boder i Hamar
20-25 leiligheter. 30-35 m2 per leilighet. Parkering i 1. etasje.
Nybygg av eneboliger i rekke i Hamar, trinn 1
Totalt 9,7 daa. Kjedet eneboliger, fra 107 til 109 kvadratmeter.
Nybygg av boliger i Hamar
Leilighet med 4 boliger og en enebolig.
Ny VA-ledning i Hamar
Prosjekt i tidlig fase. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Etablering av parkeringsplass i Hamar
30–40 parkeringsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: