Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Folldal

Nybygg av hytter og infrastruktur i Dalholen
Regulert område 16 tomter gjenstår.
Utvidelse av hytteområde i Grimsbu
7 private grunneiere.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 3 tomter. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 2 tomter. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: