Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Folldal

Nybygg av boliger og hytter i Folldal
55 dekar. 10-15 tomter.
Nybygg av hytter og boliger i Folldal
28 nye hyttetomter som legger til rette for hytter i begrenset størrelse, friluftsområde og atkomstveg. 15 dekar.
Utvidelse av hytteområde i Grimsbu
7 private grunneiere.
Etablering av adkomstvei til hytter og boliger i Folldal
10-15 nye hyttetomter som legger til rette for hyt ter i begrenset størrels e, friluftsområde og atkomstveg. 15 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: