Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Engerdal

Nybygg av hytter i Engerdal, trinn 3
Nøkkelferdige hytter. Ca 100 stk hytter i trinn 3.
Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 2
Totalt 42 byggeklare tomter i trinn 2.
Utvidelse og ombygg av dagaktivitetssenter og utleieboliger i Engerdal
Prosjektet tar utgangspunkt i at Engerdal kommune ønsker at utbygger skal oppføre lokaler for dagaktivitetssenter på 250 m2, som leies av kommunen i 30 år og 7 utleieboliger, som kommunen skal ha avtale om tildelingsrett til i 20 år. I tillegg skal det også være ca. 230 m2 næringslokaler.
Nybygg av hytteby i Engerdal, trinn 1
Totalt 65 byggeklare tomter i trinn 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: