Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Åsnes

Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
Totalt ca. 30-40 tomter på feltet.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.
Nybygg av blokkleiligheter på Flisa i Åsnes, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Dema Eiendom AS og Stjerneglimt AS.
Nybygg av gang og sykkelvei, fv.455, Skybak-Søgardshaugen i Åsnes
Østre Gjesåsveg, Parsell Sørgårdshaugen-Skyvanhandel. Ca 1000 m inkl. fiber.
Slutføring av gang og sykkelvei i Søgårdshaugen- Skybak
Ca. 1,6 km gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom Skybak-Søgardshaugen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: