Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Åsnes

Etablering av næring i Flisa
Gjenstår 10-15 mål for næringsbebyggelse. Byggeklar tomt.
Nybygg av blokkleiligheter på Flisa i Åsnes, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Dema Eiendom AS og Stjerneglimt AS.
Nybygg av gang og sykkelvei, fv.455, Skybak-Søgardshaugen i Åsnes
Østre Gjesåsveg, Parsell Sørgårdshaugen-Skyvanhandel. Ca 1000 m inkl. fiber.
Slutføring av gang og sykkelvei i Søgårdshaugen- Skybak
Ca. 1,6 km gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom Skybak-Søgardshaugen.
Ny infrastruktur på Kjellmyra, etappe 1
Under regulering 65 dekar. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: