Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hedmark fylke

Alvdal (3)
Eidskog (1)
Elverum (29)
Engerdal (3)
Folldal (3)
Grue (1)
Hamar (60)
Løten (9)
Nord-Odal (5)
Os (5)
Rendalen (6)
Ringsaker (50)
Stange (27)
Sør-Odal (6)
Tolga (3)
Trysil (12)
Tynset (9)
Våler (2)
Åmot (6)
Åsnes (12)
Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 3 mfl
90dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 2
70 dekar. Minimum: 100.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 1
Ca.50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Etablering av industriområde i Elverum
Totalt område er 700 daa.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av kraftverk i Tolga kommune
205 GWh. Anlegg i fjell. Skogsavverkning: Glommen Skog AS.
Nybygg av flerbolighus i Hamar
150-200 leiligheter.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad
Vanninntak på 250 meters dyp ca 3 km fra land, liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering. Ny råvannpumpestasjon på Nordsveodden – kapasitet ca 470 l/s. Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon. Dimensjoneres for en rentvannsproduksjon på 400 l/s. Valgt vannbehandlingsprosess er: Koagulering og filtrering i tremediafilter med jern basert fellingskjemikalie, UV-bestråling og klorering. Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg. Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
Nybygg av barne- og ungdomskole og flerbrukshall i Skarnes
Som følge av brannen på Korsmo skole skal det foretas en helhetlig modellutredning for en ny skole i Sør-Odal.
Fortetting av boliger i Tynset
Område Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata. Planområdet er på ca. 41,3 daa.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Smedstadtoppen i Elverum
39 stk eneboligtomter og 12 stk tomannsboligtomter.
Nybygg av arkiv i Tynset
Digitaliseringsbygg med tilhørende funksjoner. 2700-3100 m2
Nybygg av hytter i Engerdal, trinn 3
Nøkkelferdige hytter. Ca 100 stk hytter i trinn 3.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B2
39,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B1
31,8 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av ungdomsskole i Stange
Lokalisering ved Stange videregående skole. Ny ungdomsskole for 400 elever.
Nybygg av boliger på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Min 40 enheter og max 65 enheter.
Nybygg av leiligheter i Kongsvinger
Gnr/bnr 51/65, 51/60, 51/19 mfl
Nybygg av flerbolighus i Hamar
70-80 leiligheter planlegges.
Nybygg av boliger i Ringsaker, trinn 1
Trinnvis utbygging med totalt 190 leiligheter fordelt på 16 blokker fra to til fire etasjer.
Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Næroset
Totalt ca. 1,5-2 mål næringsareal på området og plass for ca. 40 boenheter. Næring i 1 etasje og boliger i 2-3 etasje.
Nybygg av leiligheter i Brumunddal
2 boligbygg, ett i 2 etasjer og ett i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Hamar
Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Aluvegen 91 og 93.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg av småhusbebyggelse på Ingeberg i Hamar, felt B6
8,7 daa. Områdereguleringer vedtatt.
Nybygg av leiligheter i Moelv, trinn 1
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn. Ca. 0,5 km fra Moelv sentrum. Boligene blir en del av det nye grua område.
Nybygg av boliger i Hamar
12 eneboliger i kjede(140-190 m2 BRA). Furubergvegen 197 og 199.
Nybygg av rekkehus i Skarnes
Totalt bygges 29 leiligheter. I trinn 1 bygges 10 leiligheter. Uklart hvor mange i trinn 2.
Nybygg eller rehabilitering av basseng og garderober i Ottestad
Utredningen gjelder bygging av ny basseng på Ottestadområdet.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Elverum
Infrastruktur for ca. 220 enheter. Området kommer bygges trinnvis fortløpende over flere år. Gnr/bnr 14/207, 15
Nybygg av boligblokk og kontorlokaler i Brumunddal
Totalentreprisekostnad 47,5 mill.kr. Riving av 2 små trehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: