Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hedmark fylke

Alvdal (2)
Eidskog (3)
Elverum (21)
Engerdal (5)
Folldal (1)
Grue (1)
Hamar (34)
Løten (8)
Nord-Odal (3)
Os (3)
Rendalen (16)
Ringsaker (71)
Stange (22)
Sør-Odal (5)
Tolga (2)
Trysil (9)
Tynset (8)
Våler (3)
Åmot (3)
Åsnes (13)
Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet 2- og 4-felts veg
Gjennomføres etter OPS-modell. Ca. 16,5 km 4-felts veg og 9,5 km 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Arm til Basthjørnet på 2,7 km. Ca. 30 små bruer
Nybygg av handelssentrum i Ringsaker, etappe 1
Ca.50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av kraftverk i Tolga kommune
205 GWh. Anlegg i fjell. Skogsavverkning: Glommen Skog AS.
Nybygg av boligområde ved Nydal
80 daa. Ca. 300 boliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nybygg/samlokalisering av arkiv på Tynset
Ytterliggere informasjon vil dessverre ikke bli offentliggjort. Forprosjekt er sendt in til Kulturdepartementet. Sentralmagasin for Arkivverket samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. 14200m2, avhengig av løsning. Konstad ukjent. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hytter i Sjusjøen
Ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
50- 60 leiligheter i trinn 1. Totalt 90 leiligheter. Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av rekkehus og firemannsbolig på Slåttmyrbakken
12,7 dekar. 6 st 4 man boliger. 3 st med 4 leiligheter i rekke. 2 st parhus.
Nybygg av hytter i Hamar
Infrastruktur for ca. 100 hyttetomter.
Nybygg av kjøpesenter, boliger og kontor i Kongsvinger
Parkeringskjeller. Ca 400m2 tilpassing i eksisterende bygg.
Nybygg av blokker i Moelv
Samarbeidsprosjekt mellom Sk Bakken Bygg AS og Syljuåsen AS. Parkeringskjeller.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca. 150 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboligområde på Ljøstad
80 eneboligtomter. Deler av området er byggeklart.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av hytteområde i Bergset
Deler vil selges til privatpersoner.
Nybygg av bank, bibliotek og leiligheter i Nord-Odal
Totalareal 3200-3800 kvadrat varav 2000-2500 kvadrat boliger.
Nybygg av boliger i Ringsaker, trinn 1
Trinnvis utbygging med totalt 190 leiligheter fordelt på 16 blokker fra to til fire etasjer.
Nybygg av småhusboliger i Ringsaker
70 daa. 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Nybygg av barneskole i Våler
Bygges på tomten til Våler Ungdomsskole.
Nybygg av aktivitetshus i Våler sentrum
Prosjekteres sammen med Våler barneskole.
Nybygg av boliger i Stange
30 mål tomteareal fordelt på 22 tomter. Det er planlagt 35 boenheter, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av småhusbebyggelse i Jessnes
44,7 daa. 35-40 boenheter. Konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 1
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 2
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næring i Brumunddal, etappe 3
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av leiligheter i Brumunddal
2 boligbygg, ett i 2 etasjer og ett i 4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 1
Totalt 136 boliger på feltet.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest og omfatter 700 daa.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Nybygg av utleiehytter i Sjusjøen
Ca 40-60 stk hytter. Kan oppføres i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av nærings- og industriområde i Kongsvinger
Ca. 30 dekar. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av plasskrevende handel, næringsbygg mm i Kongsvinger
Ca. 20 dekar gjenstår. Byggeklare tomter.
Nybygg av næring på Rudshøgda
VVA er utført. Ca. 6 daa. Ligger ved Landbrukssenteret.
Nybygg av parhytter og hytter i Budor
14 parhytter og 3 enkel hytter.
Nybygg av leiligheter i Moelv, trinn 1
Totalt 76 enheter fordelt på 4 byggetrinn. Ca. 0,5 km fra Moelv sentrum. Boligene blir en del av det nye grua område.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 12-15 enheter.
Nybygg av næringsbygg og boliger i Tynset
Reguleringsplan er vedtatt.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Elverum
Infrastruktur for ca. 220 enheter. Området kommer bygges trinnvis fortløpende over flere år.
Nybygg av rekkehus i Skarnes
Totalt bygges 29 leiligheter. I trinn 1 bygges 10 leiligheter. Uklart hvor mange i trinn 2.
Nybygg av boligblokk og kontorlokaler i Brumunddal
Totalentreprisekostnad 47,5 mill.kr. Riving av 2 små trehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: