Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Porsanger

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
6,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av utleieboliger i Lakselv
To-og tremannsboliger. Kommunale langtids utleieboliger.
Etablering av prosjektkontor i Porsanger
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen inntil 12 måneder slik at total mulig avtalelengde blir 53 måneder.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.
Nybygg av vann- og avløpsanlegg i Lakselv i Porsanger
Etablering av pumpestasjon for avløp med tilhørende nødstrømsaggregat. Ca. 550 m VA-anlegg med vann-, spillvanns- og pumpeledning for spillvann. 6 stk. vannkummer og 12 stk. spillvannskummer, samt tilkopling til eksisterende kummer for vann og spillvann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: