Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nordkapp

Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Honningsvåg
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Etablering av anlegg for fisketurism innerst i Risfjorden
Etablering av en fiskecamp bestående av flytebrygge, gjestehus, administrasjonsbygg og fellesbygg. Ca. 15 daa.
Fanggrøft på E69 Ole Arntsenvika, Magerøya i Nordkapp
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. Skredtype snøskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: