Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Måsøy

Nybygg av vindpark i Måsøy
160 MW, ca 50 møller.
Rassikring/fanggrøft og forlengelse av skredvoll på Fv 889 Eiterfjorden IV-VI i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Rassikring/snøskjerm og bortsprenging av fjell på Fv 889 Bakfjorddalen i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor middels. 10m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: