Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Måsøy

Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv 889 i Måsøy
630 m ny frittstående snøskjerm i Bakfjorddalen ved vegen til Havøysund.
Nybygg av flytebrygge i Ingøy
Flytting av eksisterende flytebrygge, levering og montering forlengelse av eksisterende flytebrygger, samt levering og montering av ny flytebrygge. I leveransene inngår også utligger i hht. tegning, samt forankringsmateriell
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: