Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Karasjohka-Karasjok

Nybygg av barnehage i Karasjok
Hovedentreprise med sidestilte fagentreprise og følgende oppdeling: Bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg, luftbehandlingsanlegg, sanitær- og varmeanlegg, elektrotekniske arbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: