Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Karasjohka-Karasjok

Oppføring av konvensjonsgjerde/sperregjerde i Karasjok
Trase på ca. 31 km mellom Hoaššir og Váljohka i Karasjok kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: