Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hasvik

Etablering av rassikring langs Fv. 882 på strekning Hasvik - Breivikbotn i Finnmark
Bårvika: På Hp 8, km 10700 – 10750 skal det settes opp 36 meter snønett. Flågan: På Hp 8, km 11850 – 12100 skal det settes opp 23 meter snønett og 70 meter steinspranggjerder.
Etablering av rassikring langs Fv. 102 på strekning Breivikbotn - Sørvær i Finnmark
Storbukta: På Hp 1, km 15700 – 16100 skal det settes opp 1106 meter snønett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: