Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Hammerfest

Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus.
Nybygg av boligområde i Hammerfest
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Nybygg av parkeringshus for sykehus (NHS) i Hammerfest
Parkeringshus med plass for ca 320 biler.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Etablering av bredbåndsnett i Sandøybotn på Sørøya
Etablering av mast av typen STB30, på Ramslåtten mellom Sandøybotn og Båtsfjord på Sørøya.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: