Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Guovdageaidnu-Kautokeino

Ny døgnhvileplass for tungtransport i Kautokeino
5-10 plasser. Kontraktsperioden er 10 år med mulighet til 2 års opsjon.
Utbygging av bredbånd i Kautokeino kommune
Total kostnad for utbygging av bredbånd i Finnmark; 6,4 MNOK
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Nord-Troms/Vest-Finnmark, pakke 3
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: