Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Deatnu-Tana

Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 2
19 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 3
15 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Rassikring/fanggjerde på Fv 890 Rødberget I i Tana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1540m.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: