Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Båtsfjord

Etablering av bygninger med lagerbuer i Båtsfjord
Entreprisen/leveransen omfatter i hovedsak bygging av fundamenter og golv på grunn for 2 bygninger hver med 5 lagerbuer.
Etablering av havnepromenade i Båtsfjord trinn 1
Prosjektet omhandler etablering av havnepromenade i Båtsfjord sentrum. Dette inkluderer bygging av promenade i trekonstruksjoner med tilhørende støttemur i betong. I tillegg skal det gjøres noen justeringer på fyllingsfronten. Lengde: ca. 122m. Bredde: ca. 8m. Peleavstand: cc 2m i begge retninger.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: