Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Båtsfjord

Etablering av ny barnehage på Nordskogen i Båtsfjord
Samlokalisering av barnehager i Båtsfjord kommune. Bygges på tomta til Nordskogen skole.
Etablering av avløpspumpestasjoner i Båtsfjord
2 stk. avløpspumpestasjoner.
Utskifting av gjerde på gamle kirkegården i Båtsfjord
Byggetips. Fra ikke valgte investeringstiltak 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: