Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Alta

Nybygg av leiligheter på Elvekanten i Alta
3-4 etasjer. 4 byggetrinn, 8 boligblokk. 41 leiligheter i trinn 1.
Nybygg av rekkehus på Skogheim i Alta
40-50 boenheter i rekkehus skal planlegges.
Nybygg av eneboliger i Saga
100 boenheter totalt på området.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Nybygg av overnattingsplasser på molo i Alta
Alle bygninger blir i mur og betong. 34 overnattingsplasser.
Nybygg av sandlager ved Alta lufthavn i Alta
Bygget skal utføres med en etasje og ha port mot rullebane. Det er tenkt et isolert betongbygg med sandwich-elementer hvor nedre del består av en 4,5 m høy betongmur som danner sandlageret.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: