Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Alta

Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Rassikring av vei og tunnel, Leirbotnvann i Alta
Under planlegging. Antatt start. Skillefjord - Storekorsnes.
Nybygg av rekkehus i Bossekop, trinn 1
2 og 4 etasjer. Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter på området. Baderomsmoduler: Teknobad AS, Arendal
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Etablering av nytt boligfelt i Alta
Etablering av nytt boligfelt lokalisert til området Lille-Komsa i Alta. Formålet med reguleringsplanen er å etablere et nytt sentralt boligområde for blokk- og rekkehus med tilhørende infrastruktur. 150-200 enheter.
Nybygg av boliger i Alta
Ca. 20 tomter.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46
Nybygg av paviljong i Alta
Paviljongen bør planlegges for å kunne gi plass til ca. 25 personer.
Rassikring på Fv 883 Skillefjord S i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 1050m. Pågående FoU-prosjekt.
Ny fangvoll på E6 Storsandnes, Langfjorden i Alta
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. 210m. Skredtype snøskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: