Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Alta

Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av industriområde i Aronnes
4 tomter kvarstår av 13.
Nybygg av eneboliger i Saga
100 boenheter totalt på området.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Utfylling av Langnes næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Nybygg av overnattingsplasser på molo i Alta
Alle bygninger blir i mur og betong. 34 overnattingsplasser.
Etablering av vannledninger og reservbrønner i Raipas, Alta
Følgende hovedmengder inngår: - VA-grøfter, ca 870 m - Isolerte brønnhus med brønntopper 3 stk - Plass-støpt samlekum i betong 4,5x5,0m, med kumarmaturer - Prefarbrikkert luftekum DN1600 1 stk - Baioventilkummer, 2 stk - Pumpeledninger fra brønner til samlekum, DN280 PE SDR 11 ca 525 m - Vannledninger DN250 PE 100 SDR 11, ca 1300 m
Nybygg av sandlager ved Alta lufthavn i Alta
Bygget skal utføres med en etasje og ha port mot rullebane. Det er tenkt et isolert betongbygg med sandwich-elementer hvor nedre del består av en 4,5 m høy betongmur som danner sandlageret.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: