Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Finnmark fylke

Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
6,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Rehabilitering av Samisk videregående skole i Karasjok
Det skal også gis opsjonspris på bla. utskiftning av Eternitt fasadeplater og vinduer.
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Nybygg av svømmebasseng, ungdomsklubb og tannklinikk i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg idrettshall.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Ny Leirpollskogen bru på Fv 282 i Tana
ÅDT 270. 1,5km. Det skal bygges ny bru over Julelva som erstatning for dagens Leirpollskogen bru.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46
Nybygg av utleieboliger i Lakselv
To-og tremannsboliger. Kommunale langtids utleieboliger.
Utfylling av Langnes næringsområde i Alta
Planområdet er om lag 378 daa, og omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for å gi et nytt sjæretta næringsområde på om lag 100 daa.
Nybygg av overnattingsplasser på molo i Alta
Alle bygninger blir i mur og betong. 34 overnattingsplasser.
Opparbeidelse av infrastruktur for industriområde i Kvalsund
Opparbeidelse av adkomstveg og uttak av masser, type berg.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Etablering av kolonneplass på Fv 888 Mehamnelv bru i Gamvik
Infrastruktur for holdeplass, brøytebil.
Etablering av landstrømanlegg i Båtsfjord havn
Prosjektet omfatter landstrømanlegg til 4 kai-avsnitt i Båtsfjord havn med opsjon på ytterligere to kaiavsnitt. De fire kaiavsnittene er: Dampskipskaien, Servicekaien og de to flytekaine i Indre Havn.
Oppføring av konvensjonsgjerde/sperregjerde i Karasjok
Trase på ca. 31 km mellom Hoaššir og Váljohka i Karasjok kommune.
Rassikring på Fv 241 Brenngamklubben i Lebesby
Sikring av fjellsiden med nett. Antatt 1400 m² steinsprangnett og 150 m² wirenett. Det må også tas høyde for å utføre bolting for å sikre enkelte områder i fjellsiden. Etablering av 100 m med Gabionmur, bestående av 3 m³ mur pr. løpemeter. Muren skal etableres slik at det er plass bak den til å rydde ut nedfallsmasser med hjullaster. Det skal også anlegges en drensgrøft fylt med drenerende masser i eksisterende veggrøft for å lede vann til stikkrenne. Det må påregnes pigging av fjellmasser, men hovedmengden av berg i skjæring skal sprenges/skytes. Antatt mengde bergsprenging er 220 m³. Montering av 60 m steinspranggjerder som skal ta mot eventuelle steinmasser som løsner lengre opp i fjellsiden.
Etablering av prosjektkontor i Porsanger
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen inntil 12 måneder slik at total mulig avtalelengde blir 53 måneder.
Nybygg av flyte-/bølgedemperkai i Svartnes
Lengde 100m, bredde ca 4m, fribord ca 1,2m med 16stk utriggere, landgang og fortøyninger.
Etablering av vannledninger og reservbrønner i Raipas, Alta
Følgende hovedmengder inngår: - VA-grøfter, ca 870 m - Isolerte brønnhus med brønntopper 3 stk - Plass-støpt samlekum i betong 4,5x5,0m, med kumarmaturer - Prefarbrikkert luftekum DN1600 1 stk - Baioventilkummer, 2 stk - Pumpeledninger fra brønner til samlekum, DN280 PE SDR 11 ca 525 m - Vannledninger DN250 PE 100 SDR 11, ca 1300 m
Nybygg av flytebrygge i Ingøy
Flytting av eksisterende flytebrygge, levering og montering forlengelse av eksisterende flytebrygger, samt levering og montering av ny flytebrygge. I leveransene inngår også utligger i hht. tegning, samt forankringsmateriell
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Finnmark
Sted for gjennomføring: Vadsø, Tana, Sør-Varanger, Porsanger, Nordkapp, Nesseby, Måsøy, Lebesby, Kvalsund, Hammerfest og Gamvik.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv. 882 i Hasvik
Rundt 100 m ny frittstående snøskjerm ved Flågan. Endelig lengde og plassering vil bli stadfestet iløpet av sommeren 2018.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv.241 i Lebesby
100 m ny frittstående skjerm ved Dyfjord øst samt 158 m ny frittstående snøskjerm ved Brenngamklubben.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv. 889 i Måsøy
630 m ny frittstående snøskjerm i Bakfjorddalen ved vegen til Havøysund.
Oppføring av snøskjermer i treverk på Fv. 890 i Berlevåg
2 frittstående snøskjermer på henholdsvis 533 og 513 m ved Sandfjordklubben.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: