Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Finnmark fylke

Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
3,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av vindkraftverk i Berlevåg, trinn 2
60-70 møller. 15 møller i trinn 1.
Nybygg av omsorgssenter i Alta, trinn 1
60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser. Ikke behov for blikkenslager.
Riving og nybygg av sentrumsskole, barneskole og flerbrukshall i Bossekop, Alta
Ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. Gnr/bnr: 27/1, 32, 34, 426 ,427, 737, 886, 932, 1044, 1176, 1367, 1540, og 1644.
Nybygg av industri/næring i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at industriområdet skal lokaliseres på nordsiden av Strømsnes.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av kaier i Rypefjord
Kontraktsum for totalentreprise er på 75 mnok.
Etablering av turistsenter på Sørøya i Hammerfest
Det er planlagt syv båtliknende luksussuiter, en stor glasslavvo med restaurant og 24 hytter.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av hytteområde i Neiden
Gnr/bnr 7/6,17,30,74 m.fl.
Nybygg av fiskerirelatert næring, eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 2
19 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 3
15 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Snøskjermer på Fv 888 Hopseidet øst i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 588m.
Nybygg av rekkehus i Alta
Detaljregulering er godkjent.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Vadsø trinn 2 m.fl.
Gjenstår 25 tomter at opparbeide infrastrukturen på.
Forlengelse av gabioner/skredvoll på Fv 889 Eiterfjorden IV-VI i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Nybygg av småbåthavn og camping i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for småbåthavn og camping innenfor planområdet.
Forlengelse av gabioner på Fv 889 Bakfjorddalen i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor middels. 10m.
Etablering av bygninger med lagerbuer i Båtsfjord
Entreprisen/leveransen omfatter i hovedsak bygging av fundamenter og golv på grunn for 2 bygninger hver med 5 lagerbuer.
Rekkverksarbeider i Finnmark 2019
Arbeider som omfatter levering og oppsetting, samt oppretting av rekkverk på strekninger i Finnmark. Det skal etableres 16028 meter med nytt rekkverk. Det er 126 nye endeavslutninger og 10 ettergivende rekkverksavslutninger. Det skal fjernes 14789 meter med kantstein som skal erstattes med stålrekkverk.
Rassikring på Fv 890 Kvalvikeidet I og II i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav.
Rassikring/fanggrøft og voll på Fv 890 Kvalvika I-IV i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels.
Rassikring/fanggjerde på Fv 890 Rødberget I i Tana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1540m.
Etablering av havnepromenade i Båtsfjord trinn 1
Prosjektet omhandler etablering av havnepromenade i Båtsfjord sentrum. Dette inkluderer bygging av promenade i trekonstruksjoner med tilhørende støttemur i betong. I tillegg skal det gjøres noen justeringer på fyllingsfronten. Lengde: ca. 122m. Bredde: ca. 8m. Peleavstand: cc 2m i begge retninger.
Nybygg av flytebrygger i Gamvik
2 stk flytebrygger.
Etablering av gangvei ved E6 i Porsanger kommune 2019
Fellesutlysning for: Fossestrandveien, Porsanger sentrum, Saarela og Smørstadbrinken samt etablering av gangvei fra Kirkeveien til eksisterende gangvei ved E6.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Vadsø, trinn 1
Opparbeidelse av infrastruktur for 5 tomter.
Etablering av infrastruktur for nytt industriområde i Nesseby
Frostsirkingslag 2000 m3. Graving 3000 m3. Transport 5000 m3.
Rassikring/fanggrøft på Fv 890 Sandfjordklubben i Berlevåg
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 530m.
Oppføring av konvensjonsgjerde/sperregjerde i Karasjok
Trase mellom Hoaššir og Váljohka i Karasjok kommune.
Utbygging av bredbånd i Porsanger kommune
Syyrykoppa – Surbukt – Suvrragohppi ved ved Riksvei 98 i sør, til Fredheim ved Riksvei 98 i øst, til Kiksiniemi – Børselvnes – Giksenjárga ved Fylkesvei 183 i vest.
Nybygg av flytekai ved Storekorsnes marina i Alta
Leveransen skal være komplett levert og montert inklusive nødvendige forankringer med kjetting/tau, sjakler, moringer og annet nødvendig tilbehør for et velfungerende flytekaianlegg.
Ny småbåthavn i Sør-Varanger
Privat grunneiere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: