Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Finnmark fylke

Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Utbedring av E69 mellom Hønsa og Skarvbergvika i Porsanger, Storsandnes-Alta
3,8 km ny veg, hvorav 3,5 km tunnel. Skredutsatt vegstrekning som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
Nybygg av havne- og næringsområde i Sør-Varanger
De har planer om å bygge ut omtrent én million kvadratmeter med kai, vei og infrastruktur rett rundt odden fra Kirkenes sentrum. Utbyggingen skal skje gradvis. I første trinn er det snakk om å utvikle omlag 300 mål med kaiområde. Det første trinnet som vi må få på plass er en ordentlig veiforbindelse med kaifront. Med kai, vei og område, så vil det nok koste 300-400 mill. kr.
Riving og nybygg av storskole og flerbrukshall i Bossekop, Alta
Ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. 9000-10000 m2. Gnr/bnr: 27/1, 32, 34, 426 ,427, 737, 886, 932, 1044, 1176, 1367, 1540, og 1644.
Etablering av boliger i Alta
90-110 boenheter.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage. 12 byggemåneder.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av hytteområde i Neiden
Gnr/bnr 7/6,17,30,74 m.fl.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 2
19 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 3
15 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av tannklinikk i Tana Bru
5 behandlingsrom, steril, lab og tilhørende fasiliteter.
Nybygg av tankeanlegg på Kobbholla i Honningsvåg
Anskaffelsen kunngjøres som 2 stk "Totalentrepriser med forhandlinger". Arbeidene består av: 1. Grunn og betongarbeider, dvs planering, graving av grøfter for rør og kummer, levering og montering av betongelementer og betongstøp. 2. Levering og montering av tankanlegg med, tilhørende utstyr, dvs rør, pumper, nivåmåling, styring-og kontrollsystem for bunkring, sikkerhetsutstyr mv
Rassikring/snøskjerm og støtteforbygning på Fv 890 Sandfjorden i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor høy. 450m.
Nybygg infrastruktur for industriområde i Alta
Del I – Veger, vann- og avløp og elektro Industriområdet. Del II – Vann og avløpsledning langs Rv. 93. Del III – Gang- og sykkelveg langs Rv. 93.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Snøskjermer på Fv 888 Hopseidet øst i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 588m.
Nybygg av rekkehus i Alta
Detaljregulering er godkjent.
Forlengelse av gabioner/skredvoll på Fv 889 Eiterfjorden IV-VI i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Forlengelse av gabioner på Fv 889 Bakfjorddalen i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, stein. Skredfaktor middels. 10m.
Rassikring på Fv 890 Kvalvikeidet I og II i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav.
Rassikring/fanggrøft og voll på Fv 890 Kvalvika I-IV i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels.
Rassikring/fanggjerde på Fv 890 Rødberget I i Tana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1540m.
Nybygg av flytebrygger i Gamvik
2 stk flytebrygger.
Ny døgnhvileplass for tungtransport i Kautokeino
5-10 plasser. Kontraktsperioden er 10 år med mulighet til 2 års opsjon.
Rassikring/fanggrøft på Fv 890 Sandfjordklubben i Berlevåg
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 530m.
Etablering av infrastruktur for nytt industriområde i Nesseby
Frostsirkingslag 2000 m3. Graving 3000 m3. Transport 5000 m3.
Utbygging av bredbånd i Porsanger kommune
Syyrykoppa – Surbukt – Suvrragohppi ved ved Riksvei 98 i sør, til Fredheim ved Riksvei 98 i øst, til Kiksiniemi – Børselvnes – Giksenjárga ved Fylkesvei 183 i vest.
Oppføring av konvensjonsgjerde/sperregjerde i Karasjok
Trase mellom Hoaššir og Váljohka i Karasjok kommune.
Etablering av avløpspumpestasjoner i Båtsfjord
2 stk. avløpspumpestasjoner.
Utbygging av bredbånd i Berlevåg kommune
Total kostnad for utbygging av bredbånd i Finnmark; 6,4 MNOK
Utbygging av bredbånd i Kautokeino kommune
Total kostnad for utbygging av bredbånd i Finnmark; 6,4 MNOK
Utbygging av bredbånd i Tana kommune
Total kostnad for utbygging av bredbånd i Finnmark; 6,4 MNOK
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Midt-Finnmark, pakke 2
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Nord-Troms/Vest-Finnmark, pakke 3
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Øst-Finnmark, pakke 1
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: