Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Finnmark fylke

Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Rassikring av vei og tunnel, Leirbotnvann i Alta
Under planlegging. Antatt start. Skillefjord - Storekorsnes.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av kjøpesenter på Sydvaranger-tomten i Kirkenes, tr 1
Hulldekker: Jaro AS. Betonggulv: Primekss.
Nybygg av rekkehus i Bossekop, trinn 1
2 og 4 etasjer. Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter på området. Baderomsmoduler: Teknobad AS, Arendal
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Hammerfest
3 hus, 2 etasjer. 1 hus, 1 etasje. Ikke behov for blikk.
Nybygg av brannstasjon i Alta
Kjeller: 1057 m2 1.etasje: 1854 m2 2.etasje: 830 m2
Etablering av nytt boligfelt i Alta
Etablering av nytt boligfelt lokalisert til området Lille-Komsa i Alta. Formålet med reguleringsplanen er å etablere et nytt sentralt boligområde for blokk- og rekkehus med tilhørende infrastruktur. 150-200 enheter.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage.
Nybygg av svømmebasseng, ungdomsklubb og tannklinikk i Berlevåg
Bygges på samme tomt som Berlevåg barneskole.
Nybygg av eneboliger i Kirkenes
20 tomter for eneboliger.
Nybygg av boliger i Alta
Ca. 20 tomter.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Nybygg av eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av barnehage i Karasjok
Hovedentreprise med sidestilte fagentreprise og følgende oppdeling: Bygningsmessige arbeider og utomhusanlegg, luftbehandlingsanlegg, sanitær- og varmeanlegg, elektrotekniske arbeider.
Nybygg av flerbolighus i Alta
Det skal bygges leiligheter over eksisterende næringsbygg.
Nybygg av industriområde ved Tana bru
120 dekar ca 800 m nord for Grenveien ved Tana bru. 10-20 tomter.
Nybygg nærbytikk, kontorer og ambulansestasjon i Sør-Varanger
Området er på 9096 kvm. Tomten tildeles som festetomt med en festeavgift estimert til kr. 6 per kvm.
Ny, -og ombygg till bolig/forettning/ kontorer i Sør -Varanger
Ombygg av legestasjon, helsesenter og ungdomsklubb til bolig, forettning og kontorer.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46
Etablering av ny havneterminal mm i Hammerfest
Uklart prosjekt. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Rammeavtale for kjøp av materiell for nettstasjoner mm i Honningsvåg
Totalt ca 100 mill. kr fordelt på flere sted.
Nybygg av fortau ved Sandnes skole i Bjørnevatn
Fortau langs hele Nybrottsveien samt at selve veibanen også må flyttes noe.
Etablering av anlegg for fisketurism innerst i Risfjorden
Etablering av en fiskecamp bestående av flytebrygge, gjestehus, administrasjonsbygg og fellesbygg. Ca. 15 daa.
Etablering av landstrømanlegg i Båtsfjord havn
Prosjektet omfatter landstrømanlegg til 4 kai-avsnitt i Båtsfjord havn med opsjon på ytterligere to kaiavsnitt. De fire kaiavsnittene er: Dampskipskaien, Servicekaien og de to flytekaine i Indre Havn.
Nybygg av paviljong i Alta
Paviljongen bør planlegges for å kunne gi plass til ca. 25 personer.
Rassikring på Fv 883 Skillefjord S i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 1050m. Pågående FoU-prosjekt.
Nybygg av gang og sykkelvei i Kautokeino sentrum
Prosjektet er utsatt på ubestemd tid. Antatt start.
Ny fangvoll på E6 Storsandnes, Langfjorden i Alta
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. 210m. Skredtype snøskred.
Fanggrøft på E69 Ole Arntsenvika, Magerøya i Nordkapp
Skredsikringsprosjekt riksveger 2014-2023. Skredtype snøskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: