Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Sigdal

Nybygg av boliger i Prestfoss
«Fossheim – Prestfoss».
VVA anlegg Flata boligfelt, Prestfoss
Infrastruktur for 12 eneboligtomter.
Etablering av bredbåndsnett i Sigdal kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.
Bredbåndsutbygging (Nkom) i Sigdal kommune
Totalkostnad 1.906.733 NOK.
Nybygg av garasje ved sykehjem i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: