Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Rollag

Nybygg av hytter på Vegglifjell i Rollag
10-15 hytter. BYA 150-200 m2 per hytte. Garasje ca 50 m2 BYA. Gnr/bnr 32/2, 32/4,32/5, 32/10, 32/12 og 32/292
Nybygg av helsehus i Rollag
Sykehjem ca 18 plasser. Sykehjem, demens: 8 plasser med mulighet for ytterligere forsterket skjerming, 2 plasser, innad i enheten (6+2). Sykehjem, korttid/avlastning 4 plasser + sykehjem, langtid 6 plasser organisert i en enhet.
Nybygg av hytter på Vegglifjell i Rollag
4-6 hytter. BYA 150-200 m2 per hytte. Garasje ca 50 m2 BYA. Gnr/bnr 32/2, 32/4,32/5, 32/10, 32/12 og 32/292
Nybygg av hytter på Vegglifjell i Rollag
BYA 150-200 m2 per hytte. Garasje ca 50 m2 BYA.
Ny midtdeler på Fv 40 i Numedal
Stedsangivelse av de 7 kurvene: Kurve 1. Gvila, HP6 Km 6,6 i Flesberg kommune. Tegning C01. Kurve 2. Øygarden, HP6 Km 9,5 i Flesberg kommune Tegning C02. Kurve 3. Neset, HP7 Km 7,1 i Flesberg kommune Tegning C03. Kurve 4. Kokkerud, HP7 Km 19,0 i Rollag kommune. Tegning C04. Kurve 5. Holmanplass, HP8 Km 11,8 i Rollag kommune. Tegning C05. Kurve 6 Vikje (Mykstu bru), HP8 Km 19,5 i Rollag kommune. Tegning C06. Kurve 7 Dustrud, HP8 Km 20,0 i Rollag kommune. Tegning C07.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: