Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Røyken

Ny 4-felts veg på Rv 23 Dagslett-Linnes
Hovedvegsystemet i Lier. 5,5 km, hvorav 2,2km i tunnel (1,9km fjelltunnel og 300m betongtunnel). Samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Glitrevannverket Iks. Oppstartsentreprise ligger inne som eget prosjekt.
Nybygg av turnhall i Slemmestad
Tidlig prosjekt. Eventuelt samarbeid med Slemmestad IF. Lokalisering ved rådhuset og brannastasjonen. Tidligst byggestart i 2018. Kostnad er ukjent.
Nybygg av fortau i Røyken
Ca 900 meter fortau, ca 450m overvannsleding, 200m bergskjæring, tiltak på eks. kjørebane og sideveier.
Ny Vear bru over Åroselva på Fv 11 i Røyken
Omkjøringsveg for Rv 23 Elgskauåsen tunnel som skal rehabiliteres snart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: