Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Nedre Eiker

Nybygg av rekkehus og blokkleiligheter i Solbergelva
Ca. 20 stk rekkehus og ca 40 stk blokkleiligheter.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av boliger på Hovjordet i Nedre Eiker, trinn 2
Opp til ca 36 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Nybygg av eneboliger ved Åsen
23-27 eneboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Ferdigstilt i løpet av sommer 2019.
Nybygg av boliger på Hovjordet i Nedre Eiker, trinn 1
Opp til ca 36 boenheter. Ulevannsveien 43 og 45.
Belysning på E134 Langebru-Skjøl i Øvre Eiker
Langebru – Skjøl med lengde ca. 2000 meter.
Nybygg av vognskur og lagerplass for barnehager i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Gjelder flere barnehager i kommunen, uklart hvilke.
Nytt scenetak for på torget i Mjøndalen
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: