Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Modum

Riksveg 35 Hokksund-Vikersund, ny veg i ny trasé
Investeringsbehov fram mot 2050. Firefelts veg.
Ny 2-felts veg på Riksveg 35 Vikersund-Hønefoss/Styggedalen
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 2. Investeringsbehov fram mot 2050
Nybygg av boligområde på Åmot
130 mål. Gnr/Bnr: 142/1, 65, 83, 93-95, 125, 215.
Nybygg av verksted/lager/garasjer og utvidelse av internat ved videregående skole i Åmot
Internatet er på 640 kvadratmeter, og bygges i massivtre. Bygget skal romme 16 robuste hybler, med hvert sitt bad. Verkstedet på 770 kvadratmeter bygges i tradisjonelt treverk og betong. Det skal benyttes av skolen til reparasjon og kontroll av interne og eksterne kjøretøy, som for eksempel traktor og hjullastere.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: