Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Lier

Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjellstad i Lier
Ferdigstilt i løpet av sommer 2020.
Nybygg av eneboliger i Lier
28 byggeklare eneboligtomter.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 2
Garasjekjeller. Sjøvann oppvarming.
Ny råvannsledning i Lier kommune
Det skal legges ny råvannsledning frem til Kleivdammen vannbehandlingsanlegg i Lier. Det skal legges ny ledning DN600 inn i tunell og DN700 i grøft. Totallengde er ca 600 m.
Nybygg av terrassert bebyggelse, leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 4,6 daa.
Nybygg av eneboliger i Lier
Byggeklare tomter.
Nybygg av fortau i Lier
Fra Nøstveien til krysset Vivelstadveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: