Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kongsberg

Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 300 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av butikkssenter i Kongsberg
2 etasjer med næring. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av videregående skole i Kongsberg sentrum
4000-5500 m2. Ferdigstilt ultimo 2020.
Nybygg av boliger i Kongsberg
Eneboliger/tomannsboliger, rekkehus og terrasseblokk. Gnr/bnr: 8204/1, 8204/3, 8205/1 og 8206/1.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Leilighetene skal fordeles over tre bygninger på fire, fem og seks etasjer.
Nybygg av idrettshall i Kongsberg
Usikkert prosjekt. Fra behovsanalyse. Kun på idéstadiet. Start og kostnad ukjent.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar
Nybygg av rekkehus i Gamlegrendåsen, Kongsberg, del 5
Byggestart avhenger av fremdrift på E134.
Etablering av infrastruktur for nytt boligfelt i Kongsberg
Infrastruktur for ca. 85 boenheter (eneboliger/tomannsboliger, rekkehus og terrasseblokk). Gnr/bnr: 8204/1, 8204/3, 8205/1 og 8206/1.
Nybygg av eneboliger på Stiger Sannes vei i Kongsberg
Gamlegrendåsen Syd. 2 gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: