Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kongsberg

Nybygg av næring- og leilighetsbygg i Kongsberg, trinn 1
Næringsdelen blir på ca. 1500 kvm.
Nybygg av kultur/næring/forretning og bolig i Kongsberg
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 10,8 dekar
Nybygg av eneboliger på Stiger Sannes vei i Kongsberg
Gamlegrendåsen Syd. 2 gjenstår.
Nybygg av sykkelparkering under tak i Kongsberg
Det er planlagt å bygge en sykkelparkering under tak til 189 sykkelplasser. Prosjektert bygg med takflate på 9x15m. I tillegg noen utomhusarbeider som å utvide for 6 nye p-plasser og ny merking på asfalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: