Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kongsberg

Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 300 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Nybygg av butikkssenter i Kongsberg
2 etasjer med næring. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av skole i Kongsberg
166 studentboliger.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Leilighetene skal fordeles over tre bygninger på fire, fem og seks etasjer.
Nybygg av sykkelparkering under tak i Kongsberg
Det er planlagt å bygge en sykkelparkering under tak til 189 sykkelplasser. Prosjektert bygg med takflate på 9x15m. I tillegg noen utomhusarbeider som å utvide for 6 nye p-plasser og ny merking på asfalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: