Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg i Kongsberg

Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Kongsberg
Parkeringskjeller i 2 etasjer, 2 etasjer kjøpesenter og leiligheter i 3 blokker på toppen av kjøpesenteret i 4, 5 og 6 etasjer. Ca. 220 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i Gamlegrendåsen, Kongsberg
3-4 etasjer. Ferdigstillelse Q4 2019.
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging, delområde 2 kommer først. 3 og 4 etasjer med sammenhengende parkeringskjeller. Totalt ca. 95 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse.
Nybygg av leiligheter i Kongsberg
Ca 30 kvm/leilighet.
Ny vannledning i Kongsberg
Fra investeringsbudsjett 2014-2017. Avventer politisk behandling. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Belysning på E134 Damåsen-Darbu i Kongsberg
Kryss fra Darbu til Damåsen med lengde ca. 4000 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: